Skoči do osrednje vsebine

Povabilo javnosti k podaji mnenj na predlog Komisije glede veterinarskih spričeval in obveščanja o premikih znotraj Unije za proizvode živalskega porekla, ki izvirajo od kopenskih živali

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi s predlogom Delegirane uredbe Komisije glede veterinarskih spričeval in obveščanja o premikih znotraj Unije za proizvode živalskega porekla, ki izvirajo od kopenskih živali.

Predlog Komisije dopolnjuje Delegirano uredbo (EU) 2016/429 in določa pogoje glede premikov pošiljk proizvodov živalskega porekla znotraj Unije, ki izvirajo od kopenskih živali, z vidika preprečevanja in obvladovanja določenih bolezni živali.

Dokument je dostopen na spletni strani Komisije, preko katere lahko podate morebitne pripombe.

Rok za oddajo pripomb je 14. september 2020.