Skoči do osrednje vsebine

Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19

Vlada RS je izdala Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje Odloka o nadomestilu priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19 se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih. Sektor morskega gospodarskega ribolova se ta čas sooča z začasno zaustavitvijo oziroma bistveno zmanjšano prodajo iztovorjenih rib. Prodaja v gostinske obrate ter na italijanski trg se je ustavila, prodaja v lokalnih ribarnicah pa je na predkrizni ravni. Ribiči izvajajo gospodarski ribolov na morju na podlagi veljavnih dovoljenj za gospodarski ribolov. Dovoljenje za gospodarski ribolov jim daje možnost priveza v ribiških pristaniščih, kjer imajo na razpolago ustrezno infrastrukturo. Strošek pristojbine za uporabo privezov v ribiških pristaniščih je fiksni strošek in ga morajo plačati ne glede na iztovor in prodajo rib. Ribičem lahko del stroškov za uporabo privezov krije lokalna skupnost; če znesek, ki ga prispeva lokalna skupnost presega 60 % celotnega zneska, se nadomestilo po tem odloku zniža za razliko med celotnim zneskom in zneskom lokalne skupnosti. Nadomestila se dodelijo po pravilih Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenega s sporočilom Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3).