Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v občinski svet Občine Mokronog-Trebelno

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Mokronog-Trebelno.

Občina Mokronog-Trebelno je 21. avgusta 2020 razpisala nadomestne volitve v občinski svet. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 21. avgust 2020, volitve pa bodo v nedeljo, 25. oktobra 2020.

Število volilnih upravičencev

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Mokronog-Trebelno VOLILNA ENOTA 9 009 - Gasilni Dom Velika Strmica 242
SKUPAJ 242