Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za delo v poostren nadzor uporabe zaščite dihal pri delavcih v gostinstvu

Inšpektorat za delo ponovno opozarja delodajalce na njihovo odgovornost za varno in zdravo delo delavcev ter sprejetje in izvajanje vseh potrebnih ukrepov v ta namen. V aktualnih razmerah morajo upoštevati tudi nov dejavnik tveganja, novi koronavirus, in sicer tako z vidika zagotavljanja varnega in zdravega dela delavcev kot z vidika preprečevanja širjenja koronavirusa. Na podlagi informacij, da zaposleni v dejavnosti gostinstva ne upoštevajo priporočil NIJZ za ta namen oziroma ne izvajajo ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravje dela, je inšpektorat v teh dneh poostril nadzor v dejavnosti gostinstva, in sicer predvsem glede uporabe zaščitnih mask v delovnem procesu.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je namreč objavil več higienskih priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa za posamezne gospodarske dejavnosti in posamezne delovne procese kot usmeritve delodajalcem pri opredeljevanju njihovih ukrepov in pripravi navodil delavcem za varno in zdravo delo. Priporočila za gostinsko dejavnost določajo, da naj delavci v gostinski dejavnosti, ki prihajajo v stik z gosti, v zaprtih in odprtih prostorih nosijo zaščitno masko, ki je usklajena s pooblaščenim specialistom medicine dela. 

Inšpektorji v nadzorih preverjajo, ali je delodajalec uvedel ukrepe glede uporabe zaščite dihal za preprečevanje širjenja koronavirusa, ali je konkretno opredelil zaščitno opremo za zaščito dihal, ali sta pri sprejemanju ukrepov zagotavljanja opreme za zaščito dihal sodelovala strokovni delavec oziroma izvajalec medicine dela, katero zaščitno opremo za zaščito dihal delodajalec zagotavlja delavcem in tudi, ali delavci pravilno uporabljajo dodeljeno opremo za zaščito dihal?

Inšpektorjem s področja varnosti in zdravja pri delu se bodo po potrebi priključili tudi inšpektorji s področja nadzora delovnih razmerij.