Skoči do osrednje vsebine

Elektronske vinjete že prihodnje leto

Vlada potrdila novelo Zakona o cestninjenju, ki omogoča uvedbo elektronskih vinjet s 1. 12. 2021. Veljale bodo leto dni od dneva nakupa.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Ministrstva za infrastrukturo določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju, s katerim se med drugim vzpostavljajo pogoji za uvedbo elektronskih vinjet. Ob tem je Vlada RS naložila družbi DARS, d. d. izvedbo vseh postopkov za uvedbo cestninjenja vozil do 3.500 kg največje dovoljene mase z elektronsko vinjeto s 1. decembrom 2021.

 Zakon o cestninjenju, ki je bil sprejet v letu 2015, daje celovito pravno podlago za cestninjenje osebnih in tovornih vozil, saj gre za vsebinsko zaokroženo celoto, ki v enem pravnem aktu ureja tako elektronski sistem cestninjenja kot tudi vinjetni sistem cestninjenja. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami predmetnega zakona se uvajajo oziroma nadgrajujejo zakonske določbe, ki izhajajo iz Direktive 2019/520/EU o interoperabilnosti cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij. Na ravni EU se spreminjajo posamezne določbe, ki bodo omogočile bolj učinkovito interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti, poleg tega bo nov sistem mednarodne izmenjave podatkov omogočal večji nadzor nad kršitelji oziroma učinkovitejšo izterjavo neplačane cestnine. Poleg tega se z zakonom vzpostavlja pogoje za sistem elektronske vinjete za vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, ki bo omogočil digitalizirano in deloma pravičnejše plačilo cestnine za uporabo cestninskih cest.