Skoči do osrednje vsebine

S 1. oktobrom za tri plačne razrede višja osnovna plača za pomožne policiste

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pomožni policiji in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu s 16. in 17. členom Uredbe o pomožni policiji so pomožni policisti upravičeni do plačila med usposabljanjem in plačila za opravljanje nalog policije. Osnova za plačilo je glede na trenutno veljavno uredbo osnovna plača javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu. Ob sprejemanju Uredbe o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji je bila izenačena s takratnim izhodiščnim plačnim razredom policista v nazivu policist III. Ker se je izhodiščni plačni razred za policista spremenil in zvišal na 24. plačni razred, je treba ustrezno spremeniti tudi Uredbo o pomožni policiji.

Pomožni policisti, teh je 571, opravljajo naloge policije na podlagi sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji in so pomembna kadrovska pomoč predvsem v primerih, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, v zadnjem času pa tudi za varovanje državne meje, saj letos zaznavamo nadaljevanje rastočega trenda nezakonitih prestopov zunanje schengenske meje. Njihova pomoč pa se je izkazala kot izjemno pomembna tudi v času epidemije COVID-19.

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2020, do takrat pa bodo s pomožnimi policisti sklenjeni aneksi k pogodbam.