Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega štirih pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu je danes, 19. avgusta 2020, potekala svečana prisega štirih novosprejetih pravosodnih policistov. Ena pravosodna policistka in policist bosta svoje delo opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, dva pravosodna policista pa na Dobu.

Pravosodni policisti so pred generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom podali prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Mag. Majcen je vsem čestital za uspešen zaključek usposabljanja z opravljenimi izpiti in izpostavil: »Če boste sledili danes izrečeni prisegi, boste zelo dobri pravosodni policisti. Pomembno je tudi vseživljenjsko učenje, da lahko pridobljena znanja dobro uporabimo v praksi. Želim vam, da boste skozi celotno karierno pot pravosodnega policista rastli!«.

Zahvalil se je tudi inštruktorjem, ki skrbijo za kvalitetno izvedbo usposabljanja za poklic pravosodnega policista. Generalni direktor je prisluhnil izkušnjam novosprejetih kandidatov ter njihovim pogledom glede opravljanja dela v zaporu. Izpostavili so, da vidijo prednost poklica v delu z ljudmi – tako zaprtimi osebami kot sodelavci in povedali, da jih je usposabljanje dobro pripravilo na izzive, ki jih srečujejo pri delu.