Skoči do osrednje vsebine

Minister Tomaž Gantar na srečanju direktorjev bolnišnic o stanju in pripravljenosti zdravstva za obvladovanje COVID-19

Minister Tomaž Gantar je na srečanju izpostavil pomen organiziranosti dela in usklajenega delovanja javnih zdravstvenih zavodov za boljšo obravnavo vseh, ne samo COVID-19 bolnikov. Na srečanju so z udeleženci pregledali še načrte pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni, stanja zalog osebne varovalne opreme ter realizacijo in poslovanje zavodov v prvi polovici leta 2020. Na koncu srečanja se je odprla razprava o možnostih črpanja kohezijskih sredstev, v trenutni in prihodnji finančni perspektivi.

Minister Tomaž Gantar na sestanku z direktorji bolnišnic

Minister Tomaž Gantar na sestanku z direktorji bolnišnic

»Na ministrstvu smo za organizirano delovanje javnih zdravstvenih zavodov v času epidemije pripravili Načrt dejavnosti Ministrstva za zdravje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh ter smernice in vodnik za pripravo Načrta pripravljenosti zdravstva za izvajalce, ki nudijo podporo za usklajeno delovanje zavodov. Osnovna shema glede zavodov, ki bodo prednostno obravnavale COVID-19 bolnike, ostaja enaka. Zavedati pa se moramo, da se bodo morali tudi drugi zavodi prilagoditi, saj ne moremo še enkrat ustaviti zdravstvenega sistema v celoti«, je dejal minister.

Bolnišnice razpolagajo s potrebno osebno varovalno opremo za najmanj 1 mesec, so pa direktorji izpostavili strošek zaščitne opreme, ki vpliva na tekoče poslovanje bolnišnic.

Na srečanju je bila predstavljena tudi realizacija zastavljenih programov v zavodih, ki je bila kljub epidemiji v povprečju več kot 80%, zavodi pa morajo pripraviti še podatke o dejanski zmožnosti izvajanja rednega in dodatnega programa. Pri tem se je odprlo tudi vprašanje čakalnih dob in predstavili smo pripravljene predloge za reševanja tega področja v prihodnje.
Na ministrstvu smo predstavnikom zavodov predstavili tudi informacije o možnostih pridobitve kohezijskih sredstev v tekočem in prihodnjem finančnem okvirju.