Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo Evropske Komisije v zvezi z Brexitom

S Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo je bilo določeno, da ostaja Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju do 31. decembra 2020 del enotnega trga EU. Do 30. junija 2020 bi bilo mogoče v skladu s sporazumom podaljšati to prehodno obdobje, vendar do tega ni prišlo.

Združeno kraljestvo bo tako s 1. januarjem 2021 dokončno postalo tretja država za preostalih 27 držav članic EU in ne bo več del notranjega trga EU in EU Carinske Unije.

Po tem datumu bodo pošiljke živali, rastlin in blaga pri izvozu v Veliko Britanijo morale izpolnjevati pogoje, ki bodo določeni v njihovi zakonodaji, pošiljke pa bodo predmet pregledov pred uvozom.

Za uvoz živali, rastlin in blaga (proizvodi živalskega izvora, rastline in rastlinski proizvodi, določena živila neživalskega izvora, fitofarmacevstka sredstva …) iz Velike Britanije v EU bodo veljala pravila, ki so v veljavi za uvoz tovrstnega blaga v EU, vključno z uradnim nadzorom.

Uporabljala se bodo tudi  pravila za potovanje s hišnimi ljubljenčki in vnos določenega blaga v osebni prtljagi potnikov, kot so v veljavi za potovanje v in vračanje iz tretje države.

V pomoč pri pripravah na spremembe zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU je Evropska Komisija je pripravila naslednje informacije:

  • Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Pripravimo se na spremembe Sporočilo o pripravljenosti ob koncu prehodnega obdobja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom
  • Obvestila deležnikom za določena zakonodajna področja kot so: prevoz živali, krma, premiki živali, naravne mineralne vode, zdravje rastlin, fitofarmacevtska sredstva, rastlinski razmnoževalni material, prepovedi uvoza/izvoza ter uvozne licence, dobrobit živali, ..)

Informacije so objavljene na spletni strani Komisije.

Informacije, ki so jih pripravili pristojni organi v Združenem kraljestvu, so dostopne v angleškem jeziku.