Skoči do osrednje vsebine

Pripravljene vse tri različice Poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2019

17. julija 2020 smo na naših spletnih straneh objavili Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2019, ki ga je Vlada RS potrdila 16. julija 2020 na 26. redni seji in poslala v obravnavo Državnemu zboru. Namenjeno je širši javnosti, v njem pa so dogajanja in dejavnosti na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v letu 2019 strnjena na 119 straneh.

Naslovnice treh poročil v eni sliki, zgoraj grb Republike Slovenije, v sredini naziv poročila, v spodnjem delu fotografija z rožami roza barve

Naslovnice treh poročil | Avtor: Uprava za jedrsko varnost

Tokrat objavljamo še prevod tega poročila v angleški jezik 2019 Annual Report on Radiation and Nuclear Safety in the Republic of Slovenia, ki je namenjen tujim zainteresiranim bralcem.

Objavljamo pa tudi podrobnejše opise dejavnosti na obravnavanem področju v Razširjenem poročilu, ki bi utegnil zanimati zlasti strokovno javnost in ki za leto 2019 obsega 432 strani.

Vsa letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti so dostopna na spletni strani Portala odprtih podatkov Slovenije.