Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve v svet KS Zgornja Polskava v Občini Slovenska Bistrica

Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Krajevni skupnosti Zgornja Polskava v Občini Slovenska Bistrica.

Občina Slovenska Bistrica je 23. julija 2020 razpisala nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 10. avgust 2020, volitve pa bodo v nedeljo, 4. oktobra 2020.

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Slovenska Bistrica VOLILNA ENOTA 2 026 - Kulturni dom Zgornja Polskava, Mladinska ulica 12 991
Slovenska Bistrica VOLILNA ENOTA 2 027 - Cveček Mateja, Gabernik 80 232
Slovenska Bistrica VOLILNA ENOTA 2 028 - Okrepčevalnica Lovski dom, Bukovec 2 759
Slovenska Bistrica VOLILNA ENOTA 2 029 - Kalan Jožef, Ogljenšak 10 242
Slovenska Bistrica VOLILNA ENOTA 2 074 - Amon Rudolf, Sele pri Polskavi 35 152
SKUPAJ 2.376