Skoči do osrednje vsebine

Preliminarni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in poročilo o nakupih tujcev

Geodetska uprava RS je objavila preliminarne podatke o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev v letih od 2017 do 2019.

Preliminarni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020

V Sloveniji je bilo do 15. julija za prvo polletje letošnjega leta evidentiranih okoli 10.800 sklenjenih kupoprodajnih pogodb za nepremičnine, katerih skupna vrednost je znašala nekaj manj kot 770 milijonov evrov. V primerjavi z drugim polletjem 2019 sta se tako evidentirano število sklenjenih kupoprodajnih poslov kot njihova skupna vrednost zmanjšali za približno 40 odstotkov. V primerjavi s prvim polletjem 2019 je bilo število poslov manjše za 40 odstotkov, njihova vrednost pa za 45 odstotkov.

Letos je pandemija Covid-19 za nekaj časa praktično zaustavila sklepanje poslov na slovenskem nepremičninskem trgu. Zato se je geodetska uprava odločila, da objavi trenutno razpoložljive preliminarne podatke o vplivu epidemije na promet z nepremičninami, čeprav dobršen del sklenjenih nepremičninskih poslov za prvo polletje še ni evidentiran in obdelan za podrobnejše tržne analize. Končni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu v letošnjem prvem polletju bodo objavljeni oktobra v rednem polletnem poročilu o slovenskem nepremičninskem trgu.

Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev za leta 2017 – 2019

Delež tujih nakupov in prodaj stanovanjskih nepremičnin je v Sloveniji v zadnjih letih več ali manj konstanten. Znotraj tega pa se povečuje delež nakupov kupcev z mešanim državljanstvom.

V obdobju od leta 2017 do 2019 so bili kot običajno med prvimi petimi najpogostejšimi tujimi kupci stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji državljani sosednjih držav, z izjemo Madžarske, ter državljani Nemčije in Srbije.

V zadnjih treh letih je bil največji interes tujcev za nakup stanovanjskih nepremičnin v občinah Sežana in Bovec.

Tujci so v zadnjih treh letih v Sloveniji kupili le malo več stanovanjskih nepremičnin kot so jih prodali. Ob upoštevanju pogodbenih strank z mešanim državljanstvom, pa so jih prodali več kot kupili.

 

Objavljena dokumenta »Preliminarni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020« in »Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev za leta 2017 – 2019«