Skoči do osrednje vsebine

Potrditev Interreg ADRION projekta EUREKA

29. julija 2020 je bilo potrjenih pet od trinajstih prijavljenih strateških projektov v okviru 3. razpisa programa Interreg ADRION. Skupna vrednost prijavljenih projektov je 13,6 milijona evrov, od česar sofinanciranje EU predstavlja 11,6 milijona evrov. Znanstevno-raziskovalno središče Koper (projekt REINSER) in Univerza v Ljubljani (projekt SI4CARE) sta vodilna partnerja projektov, v okviru katerih nastopata.

V okviru prioritetne osi 3 (povezana regija) je bil potrjen projekt EUREKA, v katerem kot partner sodeluje Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. 

Projekt bo v Jadransko-jonski makroregiji zagotovil skupni institucionalni pristop pri razvoju in harmonizaciji postopkov na področju pomorske varnosti s ciljem povečati nivo pomorske varnosti z vidika institucionalizacije sodelovanja in koordinacije pomorskih administracij držav v regiji. Vodilni partner projekta je Ministrstvo za morje, transport in infrastrukturo Republike Hrvaške.