Skoči do osrednje vsebine

Pričetek nujno potrebne sanacije brežin na cesti Ajdovščina–Predmeja

Direkcija za infrastrukturo je 17. avgusta 2020 pričela s sanacijo obcestnih brežin in predorov na državni regionalni cesti R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja.

Brežine so v Sloveniji velik problem, saj kar 90% tal v Sloveniji predstavljajo krušljive sedimentne kamnine. Problematika nevarnih pobočij je specifična, saj sprožitev posledično lahko pomeni tudi smrtne žrtve, zato je pomembno, da se pravočasno pristopi k rešitvi oziroma sanaciji. Cesta na Predmejo, ki velja za eno lepših in dih jemajočih cest, je vklesana v skalovje in vodi skozi predore, tik nad globokimi prepadi. Direkcija je na osnovi rednih pregledov, ki jih izvaja v sklopu rednih vzdrževalnih del in spremljanja stanja na terenu ugotovila, da je na pododsekih, od km 10.655 do km 10.885 in od km 11.000 do km 11.145, ki ležita pod grebenom Črni Školj (1080m) na nadmorski višini med 780 in 825 metrov, nujno potrebna sanacija zalednih in obcestnih brežin in predorov. Cesta je na tem mestu večinoma vkopana v dolomitno pobočje, delno pa je izvedena na nasipih, varovanih s kamnitimi zidovi. Predvidena je izvedba visečih in visokonateznih mrež ter podajno-lovilnih ograj in kamnite zložbe. Dela bo izvajalo podjetje EHO PROJEKT d. o. o., iz Ljubljane, skupaj s partnerjem Feniks d. o. o. Vrednost del znaša dobrih 640 tisoč evrov. Dela bodo predvidoma trajala pol leta.

Direkcija bo ves čas izvajanja del skrbela za zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti vseh uporabnikov, kar pa posledično pomeni tudi ukrepe popolne zapore. Na Direkciji si prizadevamo, da bo obravnavana zapora glede na zahtevnost in nevarnost del izvedena optimalno. Po izvedenih sanacijskih delih bo cesta zagotavljala boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu.

ZAPORA
Do konca meseca septembra je med tednom, od ponedeljka zjutraj do petka popoldne, predvidena popolna zapora ceste, med vikendi pa bo promet sproščen.

Od oktobra dalje bo promet predvidoma sproščen tudi med tednom v jutranjem in popoldanskem oziroma nočnem času. Popolna zapora bo vzpostavljena od 8. ure zjutraj do 17. ure popoldne.

V času zapore bo obvoz urejen preko Cola.

Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste (www.promet.si, telefon 1970) in na spletnem portalu Občine Ajdovščina. Izvajalec bo vse načrtovane spremembe prometnega režima sporočal na spletni portal Občine Ajdovščina in v Prometno informacijski center za državne ceste, kjer se 24 ur na dan spremlja in objavlja tudi informacije o stanju na cestah, ki jih posredujejo Policija, vzdrževalci in drugi, zato so na tem mestu vedno na voljo zadnje razpoložljive informacije o stanju na cestah in prometu.

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Zemljevid z označeno zaporo ceste na Predmejo

Zemljevid zapore ceste na Predmejo