Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija objavila poziv za potencialne kandidatke in kandidate za članstvo v znanstvenem svetu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Evropska komisija je vzpostavila neodvisno komisijo za identifikacijo kandidatov (v nadaljevanju: komisija za identifikacijo), ki je pričela postopek zbiranja potencialnih kandidatk in kandidatov za članstvo v znanstvenem odboru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). Rok za predlaganje potencialnih kandidatk in kandidatov je 30. 9. 2020.

Članice in člane znanstvenega sveta ERC imenuje Evropska komisija na priporočilo komisije za identifikacijo, zato je slednja neposredno pozvala reprezentativne organizacije evropske raziskovalne skupnosti (npr. Academia Europaea, EARTO, EUA, Science Europe) k predlaganju kandidatk in kandidatov. Komisija za identifikacijo sprejema tudi predloge drugih organizacij, ki delujejo na področju znanosti in raziskav v Evropi, zato lahko predloge podajo tudi organizacije, ki niso bile neposredno pozvane k temu.

Aktualni izbirni postopek je namenjen identifikaciji potencialnih kandidatk in kandidatov za članstvo v znanstvenem svetu ERC, ki bodo prevzeli mandat s pričetkom izvajanja novega okvirnega programa Obzorje Evrope v letu 2021. Neimenovane kandidatke in kandidati bodo predstavljali nabor potencialnih kandidatov za bodoče menjave članic ali članov.

Znanstveni svet ERC sestavljajo najbolj eminentni evropski raziskovalci in akademiki ter deluje kot  upravljavsko telo ERC, ki določa strategijo financirana znanosti s strani ERC in ustrezne metodologije. Sestavljen je iz 22 članic in članov, imenovanih za 4-letni mandat, z enkratno možnostjo ponovitve.   

Evropska komisija je pripravila tudi podrobnejše informacije glede postopka predlaganja kandidatk in kandidatov, meril in metodologije ter pripadajoče obrazce.