Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi dokument Pomembne zadeve upravljanja voda

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Agencijo RS za okolje, Direkcijo RS za vode, Inštitutom za vode RS in Geološkim zavodom Slovenije pripravilo dokument »Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV)«. Z objavo tega dokumenta ministrstvo nadaljuje intenzivno javno obravnavo in javno razpravo o ključnih okoljskih zadevah na področju upravljanja z vodami v Sloveniji. Pripombe in predloge lahko posredujete do konca oktobra.

Kapljica vode | Avtor: pixabay

V PZUV so predstavljene osnovne informacije glede obremenitev, stanja voda in pomembnih zaznanih problemov s področja upravljanja voda. Podrobnejše informacije in analize s področja upravljanja voda bodo obravnavane v okviru osnutka načrtov upravljanja voda, ki bosta v 6 mesečno javno razpravo poslana predvidoma proti koncu leta 2020.

Dokument PZUV je prvi korak v okviru priprave načrtov upravljanja voda, kjer lahko javnost poda mnenje, predloge in komentarje glede zaznanih ključnih okoljskih problemov v zvezi z doseganjem ciljev s področja upravljanja voda.

S sodelovanjem v okviru javne objave PZUV je širši javnosti omogočena neposredna vključenost v proces priprave tretjih načrtov upravljanja voda, in sicer Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje od 2022 do 2027 in Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje od 2022 do 2027.

Pripombe, predloge in mnenja lahko posredujete do 31. oktobra 2020 na elektronski naslov: gp.mop@gov.si s predmetom sporočila »Priprava NUV III« ali pisno na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (s pripisom »Priprava NUV III«).

Objavljen dokument PZUV