Skoči do osrednje vsebine

Zaključena nadgradnja železniškega proge na odseku Zidani Most–Rimske Toplice

V petek, 31. julija 2020, je bila ob 17. uri zaključena zapora levega tira na odseku Zidani Most–Rimske Toplice. S tem so zaključena gradbena dela na medpostajnem odseku železniške proge, ki so se izvajala v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani most–Celje.

Od 23. avgusta 2019 do 7. februarja 2020 je potekala nadgradnja desnega tira odseka Zidani Most–Rimske Toplice, od 2. marca 2020 do 31. julija 2020 pa nadgradnja levega tira.

Nadgradnja 7,6 kilometrov dolgega odseka je zajemala zamenjavo tirne grede, tirov, vozne mreže in signalno varnostnih ter telekomunikacijskih naprav. Na celotni trasi so bili nadgrajeni tudi objekti spodnjega ustroja – prepusti, mostovi, podporni in oporni zidovi.

Trenutno potekajo gradbena dela na še območju železniške postaje Rimske Toplice, kjer so v zaključni fazi dela na tiru 1, novem podhodu z dvigaloma, otočnem peronu, nadstrešnici nad peronom ter postajnem platoju, novi vozni mreži ter signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah. V teku je izvedba sanacije nadstreška postajnega poslopja, izvajajo se tudi finalna dela v samem postajnem poslopju ter gradnja kolesarnice in parkirišča. Predviden zaključek del je konec meseca avgusta 2020.

Istočasno poteka tudi izvedba izvennivojskega križanja Rimske Toplice - Jurklošter in ureditev povezovalnih cest, kjer je v teku izvedba izkopa kesona podvoza in izvedba črpališča meteornih voda. Predviden zaključek del je konec meseca maja 2021.

Investicija se izvaja v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Nadgrajen odsek Zidani Most-Rimske Toplice

Nadgrajen odsek Zidani Most-Rimske Toplice

1 / 2