Skoči do osrednje vsebine

Zahtevek za objavo popravka v Primorskih novicah dne 28. 7. 2020 objavljenega zapisa, naslovljenega (Ne)vidni ministri

Na Primorske novice smo danes, 30. 7. 2020, naslovili zahtevek za objavo popravka.

Zaradi zapisa, naslovljenega (Ne)vidni ministri, v Primorskih novicah objavljenega dne 28. 7. 2020, v skladu s 26. členom Zakona o medijih (ZMed) - Pravica do popravka objavljenega obvestila - prosimo za pripravo in objavo enakovrednega prispevka s prikazom nasprotujočih dejstev:

''Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je doktor zgodovinskih znanosti, ugledni avtor številnih znanstvenih in strokovnih del s področja zgodnje novoveške zgodovine ter tudi nekdanji predsednik Sveta ministrov za kulturo Evropske unije. Prvič je bil minister za kulturo v mandatu med letoma 2004 in 2008, zato mu nihče ne more očitati pomanjkanja strokovnih referenc niti bogatih izkušenj s področja kulture. Je edini slovenski minister za kulturo, ki je doslej izpeljal celotni štiriletni mandat, in edini, ki je zagotovil, da je proračun, namenjen kulturi, v času njegovega prvega mandata vsa leta presegal 2 % celotnega proračuna RS.

V času zdajšnjega mandata je prav omenjeni resorni minister za premostitev krize ob nepričakovanem izbruhu epidemije covida-19 zagotovil upravičenost do temeljnega dohodka ter oprostitve plačila prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje samozaposlenim v kulturi. Kljub temu da se program v kulturnih inštitucijah ni mogel izvajati, je javnim zavodom zagotovil nemoteno izplačevanje programskih sredstev, da bi bile posledice pandemije na kulturni sektor čim manjše.''