Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu s poroštvom države: poroštveni shemi sta zaživeli tudi v praksi

Poroštveni shemi Republike Slovenije za najem bančnih kreditov sta zaživeli tudi v praksi. Podatki, ki prikazujejo delež porabljene kvote poroštva, se redno posodabljajo in so dostopni na spletnih straneh SID banke.
Na mizi kreditna pogodba, nad pogodbo spodnja dela rok dveh različnih posameznikov. V eni roki je kemični svinčnih, druga roka prst usmerja v vsebino kreditne pogodbe.

Pregled bančne dokumentacije | Avtor: skynesher - GettyImages/GulliverFilm&Foto

Banke so 15. julija, skladno s predpisi, SID banki posredovale prvo mesečno prijavo odlogov plačil obveznosti kreditojemalcev in prvo mesečno prijavo kreditnih pogodb, sklenjenih v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju. Število vlog za odobritev odlogov plačil in likvidnostnih kreditov za blažitev posledic epidemije Covid-19 dokazuje kako smiseln je za slovensko gospodarstvo ta ukrep. Za odlog plačila obveznosti po interventnem zakonu, ki je bil sprejet marca, so po podatkih Banke Slovenije banke prejele že 23.100 vlog kreditojemalcev, v skupni vrednosti odloženih plačil 333 milijonov evrov.

Višina izdanih poroštev za sklenjene odloge plačil kreditnih obveznosti po #PKP1 (v povezavi z 65. členom ZIUZEOP) znaša na dan 20. 7. 2020 46,75 milijonov evrov, na dan 28. 7. 2020 pa vsota glavnic sklenjenih kreditov v skladu s #PKP2 (ZDLGPE) 16,88 milijonov evrov.

Gospodarske razmere so se v prvem mesecu epidemije Covid-19 močno poslabšale, ob sproščanju omejitev in uvajanju protikriznih ukrepov pa so se razmere izboljšale. Evropska komisija tako napoveduje Sloveniji hitro okrevanje, saj v prihodnjem letu predvideva šest odstotno gospodarsko rast, s katero bomo v enem letu skoraj v celoti nadoknadili posledice letošnje epidemije. K oživitvi gospodarske aktivnosti pa poleg vladnih ukrepov prispeva tudi dejstvo, da so javne finance stabilne in banke likvidne.