Skoči do osrednje vsebine

Nadaljuje se izvajanje protipoplavnih ukrepov v Šentjurju

Danes so Občina Šentjur, Direkcija RS za vode in izvajalec podpisali pogodbo o protipoplavnih ukrepih na Voglajni s pritoki. S tem se bo začela naslednja faza izvedbe celostne protipoplavne zaščite Šentjurja.

z leve: župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, direktor DRSV Roman Kramer, direktor podjetja Tomgrad Tomaž Hohnjec

Podpis pogodbe - protipoplavna zaščita Šentjurja

Osnovni namen te investicije je nadaljevanje celovite poplavne zaščite širšega območja Občine Šentjur. Tako imenovana faza C1a zajema območje ob Kozarici, gorvodno od mostu s predvidenim razbremenilnim kanalom Hudičevega grabna. V tej fazi se rešuje poplavno varnost naselja Hruševec od Hudičevega grabna do mostu.

Vršilec dolžnosti direktorja DRSV Roman Kramer je ob podpisu povedal: "Vsak tak dogodek, kot je ta danes, dokazuje, da tam, kjer se župani in njihove ekipe zavedajo, da sta v tej državi po Zakonu o vodah za poplavno varnost zadolžena tako lokalna skupnost kot tudi država, stvari dobro tečejo. Te dni smo bili uspešni pri pogajanjih v Bruslju in obeta se nam nekaj denarja za manjše projekte, ki se jih da hitro izpeljati, sploh če občine pripravijo vso potrebno dokumentacijo. Kot tu, kjer se občina zaveda, kako se k takim projektom pristopi. Projekt poteka etapno in naš cilj je, da pridemo čim prej do konca izvedbe celotnega projekta protipoplavne varnosti Šentjurja. Ta del, ki se bo te dni začel, je pomemben, tu je tudi nastavek za cestno infrastrukturo in prepričan sem, da bodo tudi ti ukrepi vplivali na prihodnji razvoj tega območja."

Vodnogospodarske ureditve so načrtovane tako, da v največji možni meri zagotovijo poplavno varnost urbanega dela Šentjurja na levem bregu Kozarice. V okviru del bo treba urediti struge Hudičevega grabna, razbremenilni kanal ter ob njem cestni nasip, izvesti inundacijo na levem bregu Kozarice, izvesti visokovodne ukrepe na levem bregu Kozarice, urediti križanje in prestavitev komunalnih vodov ter odvod zalednih voda.

Vrednost pogodbenih del znaša nekaj več kot 1,8 mio EUR z DDV, dela pa bo izvajalo podjetje TOMGRAD d.o.o.