Skoči do osrednje vsebine

Vabimo kmetije k sodelovanju na dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ponovno vabi k sodelovanju kmetije in nosilce podeželskih projektov, da se prijavijo k skupnemu nastopu na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij.

Pokrajina s kozolcem, cesto in kmetijami v daljavi

Slovensko podeželje | Avtor Špela Levačič

Teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov bomo organizirali med 22. in 30. avgustom 2020. Rok za prijave je 10. avgusta 2020.

Zavedamo se pomena lokalne pridelave hrane, ohranjanja podeželske krajine, preživljanja aktivnega prostega časa in dopustov na podeželju, za kar so v prvi vrsti zaslužni tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in s pridelavo oziroma predelavo slovenske hrane.

Slovensko javnost želimo spodbuditi, da preko neposrednega stika s podeželjem vidi in okusi posebnost in drugačnost podeželja.

Številne kmetije in nosilci projektov so že odprti za javnost. S skupno kampanjo, ki bi jo organizirali kot teden odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov, želimo pri promociji pomagati kmetijam.

Promocija bo vezana na Program razvoja podeželja 2014–2020 in pri projektu lahko sodelujejo vsi upravičenci do teh sredstev. Prijavijo se lahko vsi upravičenci do sredstev za različne naložbe, tudi upravičenci, vključeni v ukrepe M9 Skupine in organizacije proizvajalcev, M10 KOPOP, M11 Ekološko kmetovanje, M13 OMD, M19 LEADER, in upravičenci iz naslova drugih ukrepov PRP 2014–2020. V okviru dogodka bodo vsi prijavljeni imeli možnost predstavitve svoje dejavnosti, izpeljane naložbe, organizirati degustacije, oglede, delavnice, pohode …

Vsi prijavljeni za predstavitev poskrbijo sami. Prav tako bodo vsi dogodki na Dnevih odprtih vrat slovenskih kmetij in podeželskih projektov morali slediti Higienskim priporočilom pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

MKGP bo v okviru Mreže za podeželje poskrbel za medijsko promocijo. Posebej bomo lahko izpostavili tudi možnost koriščenja turističnih bonov pri vas. Kampanja se bo financirala preko Mreže za podeželje (tehnična pomoč PRP 2014–2020). 

Zainteresirani se prijavite tako, da izpolnite obrazec in ga pošljete na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si. Prijave bomo zbirali 10. 8. 2020.

Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo na MKGP – Mreža za podeželje: Matej Štepec, matej.stepec@gov.si, 01/478 9136 in Nina Tomec, nina.tomec@gov.si, 01/478 9084.

 

Prijavni obrazec in soglasje