Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s predstavnikoma Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc je skupaj s sodelavkama na ministrstvu za kulturo sprejela predsednika Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Mateja Žnuderla ter njenega tajnika Štefana Kušarja. Predstavnika reprezentativne zveze s področja invalidskih organizacij sta državno sekretarko seznanila z zatečeno problematiko hrambe knjižničnih gradiv v prilagojenih oblikah v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne, ki deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in je namenjena slepim in slabovidnim ter osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska.

Knjižnica z izjemno tradicijo je bila vzpostavljena že leta 1918, ko je Društvo Dobrodelnost zaprosilo gospo Minko Skaberne, profesorico na ljubljanskem učiteljišču, naj organizira prepisovanje slovenskih spisov v brajevo pisavo za slepe. Danes je v knjižnico včlanjenih več kot 2.250 oseb, izposoja knjig je možna v zvoku ter v brajici. V brajico je prilagojenih 1.450 knjižnih del, na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del, v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 5.644 del slovenskih in tujih avtorjev.

Na ministrstvu za kulturo se zavedamo pomena zagotavljanja enakih možnosti dostopa do knjižničnega gradiva in publikacij, zato po besedah državne sekretarke pospešeno pripravljamo projekt digitalizacije na vseh področjih kulture.