Skoči do osrednje vsebine

Projekt oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja je priložnost za vzajemno koristno dejanje

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je skupaj z državno sekretarko dr. Metko Gorišek ter Bojanom Dejakom (generalni direktor Direktorata za vode in investicije na MOP) in Romanom Kramerjem (direktor Direkcije RS za vode) ob obisku občine Pivka na temo vodooskrbe poudaril, da gre za pomemben državni projekt, ki nam daje priložnost za vzajemno koristno dejanje in »tako je danes tudi potekala diskusija.« Minister Vizjak je županom in direktorjem zagotovil, da bo država sodelovala z lokalno skupnostjo, "si pa želimo obravnave na strokovni ravni in argumentiranega pristopa."

Minister mag. Andrej Vizjak in državna sekretarka dr. Metka Gorišek na sestanku glede vodooskrbe | Avtor Simon Avsec

Pogovora z ministrom in  predstavniki MOP so se udeležili tudi župan Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc, župan Občine Postojna Igor Marentič, župan Občine Sežana David Škabar, županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Hrpelje Kozina Saša Likavec Svetelšek, župan Občine Pivka Robert Smrdelj ter direktorji javnih podjetij za oskrbo s pitne vode, direktor podjetja Kovod Postojna d.o.o. David Penko, direktor Komunale Ilirska Bistrica Igor Batista, direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj ter direktor Kraškega vodovoda Sežana Primož Turšič. Prisotni župani in direktorji komunalnega in vodovodnih podjetij, so ministru in njegovim sodelavcem predstavili svoje predloge o oskrbi s pitno vodo za obalo in o mreženju obstoječih vodovodov za zagotavljanje rezervnega napajanja.

Minister je ob koncu sestanka poudaril, da država želi zagotoviti dodatni vodni vir na tem področju, ki je primarno namenjen zagotavljanju zdrave pitne vode v zadostnih količinah slovenski  Istri, hkrati pa se zavedamo, da lahko pomembno zgradimo vodooskrbni sistem zalednega območja. Zato ministrstvo že formira projektno nalogo z izdelavo projektne dokumentacije za Državni prostorski načrt (DPN), ki bo poleg tega, da želimo vzpostaviti nov vodni vir, hkrati proučimo tudi, kako bi s povezavami teh obstoječih vodnih virov  in obstoječih vodovodnih sistemov zagotovili bodisi sekundarne vire in s tem tudi dodatno zanesljivejšo oskrbo tega dela in ne samo slovenske Istre.

Minister je poudaril, da bo v postopku sodelovala slovenska strokovna javnost. »V okviru strokovnih podlag in državnega prostorskega načrta bomo lahko  oblikovali tudi odgovore na sleherno vprašanje.« V tem trenutku namreč še ni mogoče podati konkretnih podatkov, »danes je bila moja edina jasna izjava ta, da bomo začeli z DPN in obnovo strokovnih podlag.« Javnost se bo v okviru sprejemanja DPN ustrezno informiralo na predvidene načine in šele potem na podlagi vseh teh predhodnih postopkov se bo odločalo o projektu.