Skoči do osrednje vsebine

Predstavitve razpisov s področja gozdno lesne verige

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano te dni organizira javne predstavitve razpisov s področja gozdno lesne verige iz PRP 2014 – 2020. Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije za različne naložbe v gozdno lesno-verigo, ki se začne s sečnjo in konča s prvo predelavo hlodovine v različne produkte. Današnja predstavitev je potekala v Hiši EU v Ljubljani, ki se jo je udeležil tudi državni sekretar Damjan Stanonik.

Na javnih predstavitvah strokovni sodelavci MKGP udeležencem podrobneje predstavijo aktualne razpise s področja gozdno lesne verige iz PRP 2014 – 2020. Gre za naslednje razpise:

  • Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020
  • Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020
  • Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020
  • javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 in
  • javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

V razpravi udeleženci izpostavijo zadeve, za katere nimajo dovolj informacij ali niso dovolj jasne, kjer jim strokovni sodelavci pojasnijo in pomagajo pri odprtih vprašanjih.

Državni sekretar Damjan Stanonik je v okviru predstavitve udeležencem izpostavil pomen teh razpisov za gozdarski sektor, ki so predvidoma zadnji v tej finančni perspektivi. Opozoril je že na novo perspektivo, kjer pa je bil minuli teden dosežen dober dogovor v EU in je Slovenija izboljšala izkupiček sredstev, v primerjavi s predlogi Komisije iz leta 2018. Pri tem ni za spregledati aktivnosti Slovenije, ko je že januarja 2019 na Svetu EU predstavila deklaracijo o razvoju podeželja in večletnem finančnem okvirju, k njej pa je pisno pristopilo še 16 držav članic. Z izjavo je pozvala Evropsko komisijo, da se za to, da bo politika razvoja podeželja lahko še naprej odgovarjala na prihodnje izzive in zahteve do EU kmetijstva, obseg proračuna za razvoj podeželja ohrani na obsegu, ki je podoben obsegu v tem obdobju. Državni sekretar je omenil še paket EU sredstev za obnovo Nexgen, kjer bo pomemben načrt kako se bodo ta sredstva razdelila. Po njegovih besedah ta sredstva za Slovenijo, tudi  gozdarstvo, pomenijo velik izziv, zato bodo vključeni vsi deležniki, s katerimi bo skupaj izdelan program koriščenja. Na področju EU je pomembna politika tudi Zeleni dogovor, ki vključuje tudi gozdarstvo, dokument pa gre v smeri še večje zaščite gozdov, bolšjega upravljanja z gozdovi, spodbujanje pogozdovanja, itd. Pri tem je za Slovenijo pomembna priprava gozdarske strategije, ki bo poskušala doseči, da bodo uveljavljeni čim širši interesi sektorja in bo zasledovala strateške EU politike.

Javne predstavitve so potekale že minuli teden v Bresternici, v Pivki, v Šentjurju in Novi vasi. Zadnja predstavitev razpisov bo jutri v Čebelarskem razvojno-izobraževalnem centru Gorenjske v Lescah.