Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

Agencija poziva vlagatelje, da vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19, saj se rok za vlaganje zahtevkov izteče 30. julija 2020.

Namen ukrepa:

Odlok se izdaja na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID - 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 49/20 in 61/20). Finančno nadomestila iz tega odloka se dodelijo v skladu s sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Zaradi zmanjšanega odkupa ovčjega in kozjega in motenj na trgu, ki so povezane s prekinitvijo odkupnih poti, še posebej v gostinstvu ter zmanjšanje neposredne prodaje v času izrednih razmer mesa ter s tem povečanja stroškov reje na kmetijskih gospodarstvih zaradi epidemije COVID-19 je sektor reje drobnice utrpel več kot 20% izpad dohodka.