Skoči do osrednje vsebine

Izvedeni projekt za oceno interoperabilnosti - IMAPS (Interoperability Maturity Assessment of a Public Service) v Slovenij kot primer dobre prakse

Evropska komisija je v okviru programa ISA2 v svojih sporočilih objavila novico glede dobre prakse izvedenega projekta za oceno interoperabilnosti - IMAPS (Interoperability Maturity Assessment of a Public Service) v Sloveniji, ki je potekal na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za informacijsko družbo in informatiko ob podpori Evropske komisije.

Več informacij

 
Kot reprezentativni primer za ocenjevanje smo izbrali storitev za državljane na eUpravi - subvencionirano vozovnico.To storitev smo ovrednotili po več interoperabilnostnih vidikih - pravnem, organizacijskem, tehničnem in semantičnem preko obsežnega standardiziranega vprašalnika IMAPS.

Pri tej meritvi smo dosegli smo 3335 točk od 5000 (67%), kar pomeni oceno nekje med 3 in 4 (od 1 do 5). 

Projekt je potekal od decembra 2019 do aprila 2020, pomembno pa je, da smo poleg točkovanja s strani Evropske komisije v zaključni video delavnici dobili tudi končno poročilo o zaznanih prednosti in področjih za izboljšave, ki so širše uporabne pri razvoju oz. nadgraditvi digitalnih javnih storitev: pri podpori prijavi s tujimi elektronskimi identitetami (eIDAS), možnosti e-vročanja, čezmejni izvedbi storitev in izmenjava podatkov, semantični podpori storitvam in podatkom (besednjaki, katalogi) in večjezičnosti.

Projekt je s strani Evropske komisije vodil Dr. Raúl M. Abril iz Enote za interoperabilnost, Direktorata za Informatiko pri Evropski komisiji. Sodelovanje je potekalo preko vrste video delavnic ter elektronske izmenjave, kjer so aktivno sodelovali tako sodelavci Urada za razvoj digitalnih rešitev, Sektorja za razvoj elektronskih storitev in Sektorja za upravljanje podatkov.

Zaradi nastopa pandemije COVID 19 je celoten projekt potekal na oddaljen način. V okviru projekta IMAPS smo na MJU s strani Evropske komisije pridobili dragocene informacije, vpoglede, izkušnje in dobre prakse. Le-te so pomembne tudi v okviru za vpeljavo enotnega skupnega digitalnega portala (Single Digital Gateway) in koristijo pri nadaljnjem razvoju digitalnih javnih storitev. Obenem smo oblikovali predloge ukrepov za izboljšave, na katerih že potekajo aktivnosti na ministrstvu: oblikovanje osnutka strategije digitalne javne uprave, ki bo postavila smer in ukrepe za nadaljnje srednjeročno obdobje v letih 2021- 2027, oblikovanje digitalne uredbe, ki bo uredila digitalno poslovanje uprave v okviru državnega informacijskega sistema in enotnega skupnega digitalnega portala (SDG) ter sprememb Uredbe o upravnem poslovanju, ki bo uredila podlage za e-vročanje v okviru eUprave.