Skoči do osrednje vsebine

Izbran izvajalec za izvedbo nadgradnje železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled

Za izvedbo nadgradnje železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled na železniški progi Ljubljana–Jesenice je bilo izbrano podjetje Riko, d.o.o. s ponudbeno vrednostjo 46.899.999,99 evrov z DDV.

Za javno naročilo »Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. na odseku Podnart–Lesce Bled« sta ponudbi oddala dva ponudnika:

  • RIKO, d.o.o. s ponudbeno vrednostjo 46.899.999,99 EUR z DDV in
  • JV CGP, SŽ-ŽGP, GH Holding in Gorenjska gradbena družba s ponudbeno vrednostjo 52.974.781,23 EUR z DDV.

 Bistveni ukrepi nadgradnje železniške proge na odseku Podnart­–Lesce Bled zajemajo:

  • nadgradnjo železniške proge v skladu z evropskimi standardi v dolžini 10,69km,
  • obnovo peronske infrastrukture na železniških postajališčih Otoče, Globoko in Radovljica,
  • sanacijo predora Globoko in predora Radovljica,
  • sanacijo podpornih in opornih zidov ter izvedbo dodatne zaščite brežin,
  • izvedbo sanacije dotrajanih prepustov in premostitvenih objektov,
  • ureditev nivojskih prehodov z izvedbo povezovalnih cest in izvennivojskih križanj na območju krajev Podnart, Zaloš, Vrba in Žirovnica,
  • izvedbo protihrupnih ukrepov.

Nadgradnja železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled bo delno izvedena v času popolne zapore železniške proge zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke od meseca oktobra 2020 do meseca julija 2021. Rok za izvedbo vseh del je 20 mesecev od uvedbe v delo.

Informacije o investicijah v javno železniško infrastrukturo so na voljo na spletnem portalu Krajšamo razdalje.