Skoči do osrednje vsebine

Glavnina del pri gradnji mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu zaključena

V začetku meseca julija je bilo uspešno zaključeno betoniranje zadnje faze mostu čez reko Savinjo v Marija Gradcu.

V okviru gradnje mostu, ki se je pričela v letu 2019, je bila zaključena zadnja večja faza na prekladni konstrukciji mostu in s tem je bila glavnina del na mostu končana. Za zaključek vseh del na mostu je potrebno urediti še robne vence, odvodnjavanje, asfalt in opremo.

V drugi polovici meseca julija se bo nadaljevalo z ureditvijo cestne infrastrukture, predvidena je izvedba novega trikrakega semaforiziranega križišča, ki bo most povezal z obstoječo cesto. Zaradi lokacije križišča je potrebno del obstoječe ceste izvesti na novo. Le ta bo na tem območju potekala desno od obstoječe gledano v smeri Rimskih Toplic. Dela bodo zaključena predvidoma konec leta 2020.

Dela so sofinancirana z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope v okviru projekta Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje.