Skoči do osrednje vsebine

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja nadaljuje z izdajo odločbe za PRP podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

18 upravičencem - pravnim osebam, ki so pridobile certifikat za vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti, je odobrenih 178.439 evrov podpore.

Javni razpis za podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 15. 11. 2019, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 20. 12. 2019. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 700.000 evrov.

Na Agencijo je bilo skupno oddanih 110 vlog, in sicer 91 vlog za sklop A, kjer so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so pridobila certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti) in 19 vlog za sklop B, kjer so upravičenci pravne osebe, ki so pridobile certifikat za vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Agencija je z izdajo odločb lahko začela po spremembi in objavi specifikacije za IK meso (v juniju 2020), o kateri je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvestilo Evropsko komisijo.

Agencija je v začetku julija za sklop A izdala odločbe 70 upravičencem in jim odobrila 32.190 evrov.

Po izdaji odločb za sklop A Agencija nadaljuje z izdajo odločb za sklop B. Odločbe bo v teh dneh prejelo 18 upravičencev v skupni vrednosti 178.439 evrov.

Vlagatelj je do podpore upravičen po vložitvi upravičenega zahtevka za izplačilo v obliki pavšalnega plačila za posamezno koledarsko leto na podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. Vlagatelj vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, ki je določena v odločbi in skladno z opredeljeno višino sredstev posameznega zahtevka za izplačilo.

Za sklop B velja, da mora ob vložitvi posameznega zahtevka za izplačilo sredstev pogoje glede pridobitve veljavnega certifikata in aktivnega kmeta izpolnjevati najmanj 90 odstotkov kmetijskih gospodarstev iz seznama kmetijskih gospodarstev, za katera se je stranki podpora odobrila.