Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s predstavnicama Mladinskega sveta Slovenija

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc je na ministrstvu sprejela Anjo Fortuna in Mojco Galun, predstavnici Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki sta uvodoma izpostavili, da je vloga krovnega združenja mladinskih organizacij, da prenese stališča mladih do odločevalcev. Beseda je tekla o položaju mladih v času epidemije covida-19, spodbudah za mlade, ki vstopajo na trg dela, ter o promociji kakovostnih kulturnih vsebin izven urbanih središč.

Na sestanku je bila med drugim izpostavljena razvejana vseslovenska mreža Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS ter mreža slovenskih splošnih knjižnic, v okviru katerih bi lahko mladi še bolj razvijali svojo kulturno dejavnost

Srečanje s predstavnicama Mladinskega sveta Slovenija

1 / 2

Dr. Ignacija Fridl Jarc je izpostavila financiranje različnih vsebin, namenjenih mladim, tako iz integralnih sredstev Ministrstva za kulturo kot v okviru evropske kohezijske politike. Poudarila je različne mehanizme, od štipendiranja mladih v tujini, razpisov za zaposlovanje težje zaposljivih oseb s področja kulture do vsebinskih razpisov, ki vključujejo predvsem mlade ustvarjalce.

Ob vprašanjih dostopnosti je državna sekretarka med drugim izpostavila razvejano vseslovensko mrežo Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS ter mrežo slovenskih splošnih knjižnic, v okviru katerih bi lahko mladi razvijali svojo kulturno dejavnost. Dr. Fridl Jarc je še dejala, da je »treba mlade usmeriti nazaj h kulturnim vsebinam, saj človek pogosto izgubi stik s knjigo in duhovnim svetom tisti trenutek, ko izstopi iz izobraževalnega procesa. Prav knjiga nas uči kritičnosti mišljenja in sporoča, da poleg dnevnega življenja obstaja veliko bogatejši duhovni svet.« Med prioritetami ministrstva so zato promocija knjige in obvladovanje jezikovnih veščin, saj šele opolnomočeno znanje jezika omogoča kritičnost in selekcioniranje informacij.