Skoči do osrednje vsebine

Razpis za muzeje za pridobitev oznake dostopnosti COME-IN!

Oznaka COME-IN! spodbuja dostopnost in vključenost s ciljem omogočanja muzejske izkušnje za vse. Temelji na COME-IN! smernicah, Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in evropski zakonodaji.

Za pridobitev oznake se lahko prijavi kateri koli muzej

Oznaka COME-IN! spodbuja dostopnost in vključenost s ciljem omogočanja muzejske izkušnje za vse

Cilj razpisa oznake je vključiti čim večje število muzejev in postati svetovna oznaka za muzeje, ki se ukvarjajo z dostopnostjo, spodbujajo demokracijo, nediskriminacijo in ponujajo enake možnosti, boljšo dostopnost kulture in enake kulturne pravice za vse zainteresirane.

Prav tako je namen razpisa spodbujanje novih načinov razmišljanja in dostopa do kulture s pomočjo veččutnih izkušenj in inovativnih pristopov ter ozaveščanje o različnih razsežnostih dodane vrednosti vključenosti in posredovanje zanesljivih informacij za osebe z oviranostjo.

Kdo se lahko prijavi?

Za pridobitev oznake se lahko prijavi kateri koli muzej.

V sklopu COME-IN! projekta je muzej opredeljen kot:

  • neprofitna, trajna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, odprta za javnost, ki pridobiva, ohranja, raziskuje, komunicira in razstavlja snovno in nesnovno dediščino človeštva in okolja v namene izobraževanja, študija in uživanja,
  • lahko je katere koli velikosti,
  • lahko je kjer koli na svetu.

Razpis za pridobitev oznake je namenjen le muzejem in ustanovam, ki uresničujejo opredeljene smernice, in se na njega ne morejo prijaviti druge ustanove, ki opravljajo kulturne ali drugačne dejavnosti.

Kako se prijaviti?

Če se želite prijaviti, pozorno preberite besedilo razpisa »COME-IN Label Call June 2020«.

Rok prijave: 15. september 2020, 24.00.