Skoči do osrednje vsebine

Navodila za obiskovalce Inšpektorata za delo

Kljub temu da epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji ni več razglašena, je še vedno treba izvajati določene ukrepe, s katerimi se preprečuje širjenje koronavirusa ter zagotavlja tako zdravje uslužbencev inšpektorata kakor tudi zdravje vseh obiskovalcev, ki iz različnih vzrokov vstopajo v prostore inšpektorata.

Ukrepi za obiskovalce Inšpektorata v času uradnih ur in dogovorjenih terminih:

 • V prostore inšpektorata lahko posamično vstopajo samo zdrave osebe brez znakov akutne okužbe dihal.
 • Za vstop v zgradbo inšpektorata in ves čas prisotnosti je obvezna uporaba zaščitne maske, ki prekriva usta in nos. Priskrbeti si jo je dolžan obiskovalec sam.
 • Vstopa se skozi glavni vhod in ob vstopu v stavbo si je treba razkužiti roke z razkužilom, ki se nahaja na vstopni točki.
 • Ves čas zadrževanja na lokaciji inšpektorata je treba upoštevati higienske ukrepe (higiena kašlja, osebna higiena) ter vzdrževati zadostno medsebojno razdaljo najmanj 1,5m.
 • Pri vstopanju in zadrževanju v zaprtih prostorih lokacije inšpektorata je treba dosledno upoštevati navodila osebja inšpektorata in varnostne službe.

Brez upoštevanja navedenih ukrepov obisk inšpektorata ne bo omogočen.

Storitve na daljavo:

Inšpektorat še vedno omogoča in napotuje, da se stranke v čim večji meri poslužujejo storitev na daljavo z uporabo elektronskih povezav, s čimer se izognemo tveganjem prenašanja okužb s koronavirusom. To velja tako za vlaganje vlog (prijave, …) kakor tudi za dostavo zahtevane dokumentacije.

Kontakti:

 • Območna enota Ljubljana, ljubljana.irsd@gov.si, 01 306 24 90, Pisarna Zagorje ob Savi, 03 562 54 80,
 • Območna enota Kranj, kranj.irsd@gov.si, 04 231 93 22,
 • Območna enota Celje - Velenje, celje-velenje.irsd@gov.si, 03 425 27 00, Pisarna Velenje, 03 898 89 00,
 • Območna enota Koper - Postojna - Nova Gorica, kp-po-ng.irsd@gov.si, 05 663 45 20, Pisarna Postojna, 05 721 15 70, Pisarna Nova Gorica, 05 331 18 60,
 • Območna enota Maribor, maribor.irsd@gov.si, 02 234 86 00, Pisarna Ptuj, 02 234 86 00,
 • Območna enota Murska Sobota, murskasobota.irsd@gov.si, 02 512 49 20, Pisarna Lendava, 02 575 11 44,
 • Območna enota Novo mesto - Brežice, nm-bre.irsd@gov.si, 07 394 21 52, Pisarna Brežice, 07 499 50 90, Pisarna Kočevje, 01 893 01 90 in
 • Sedež Inšpektorata RS za delo, gp.irsd@gov.si, 01 280 36 60.

 

Prosimo vas za razumevanje in dosledno spoštovanje ukrepov.

Inšpektorat za delo