Skoči do osrednje vsebine

Na Odboru Evropske komisije za fitofarmacevtska sredstva ne poteka razprava o znižanju standardov zaščite čebel in opraševalcev

Razprava o zniževanju standardov zaščite za čebele na nivoju EU ne poteka. Na dvodnevnem zasedanju Odbora Evropske komisije za fitofarmacevtska sredstva (FFS), ki se je začelo 16.julija 2020 bo Evropska Komisija preko video konference predstavila različne opcije metodologij ocenjevanja tveganj za čebele in opraševalce. Do zdaj se države članice še niso formalno opredelile do različnih metodologij. Predvidoma bo na oktobrskem zasedanju sledila natančnejša opredelitev obsega ocene tveganja, ko se predvideva tudi potrditev posodobljenih smernic. Strokovno stališče Slovenije temelji na mnenju strokovnjakov s področja ekotoksikologije, ki imajo večletne izkušnje z ocenjevanjem tveganja za čebele. Na tem odboru in na nivoju EU ne poteka razprava o znižanju standardov, kot se napačno omenja v javnosti. V kolikor bi se na dnevni red EK kadarkoli v prihodnosti uvrstila razprava o znižanju standardov, bo Slovenija dala jasen apel, da se standardi za zaščito ne smejo zniževati in ne bo podprla nobene odločitve, ki bi bila kakorkoli povezana z znižanjem standardov zaščite čebel.

Zasedanje odbora v Bruslju nikakor ne vpliva in ni povezano z odjavo Odredbe o prepovedi prometa in uporabe določenih FFS na ozemlju Republike Slovenije, kot se omenja v javnosti. Na zasedanju odbora se predstavlja različne opcije glede ocenjevanja tveganja za opraševalce in se ne razpravlja o FFS, ki so prepovedana oz. ponovnem dovoljenju uporabe neonikotinoidov. Gre za posodobitev smernic za ocenjevanje tveganja FFS za čebele, ki jih je Evropska Agencija za varno hrano (EFSA) objavila v l. 2013. V postopku posodobitve smernic ves čas na strokovnih delavnicah sodelujejo države članice in vse zainteresirane strani, da se zagotovi čim večje strokovno soglasje.

Države članice EU se na tem zasedanju ne opredeljujejo do predloga dokumenta. Predvidoma na oktobrskem zasedanju bo sledila natančnejša opredelitev obsega ocene tveganja, ko se predvideva tudi potrditev posodobljenih smernic. Stališče Slovenije temelji na strokovnem mnenju strokovnjakov s področja ekotoksikologije, ki imajo večletne izkušnje z ocenjevanjem tveganja za čebele. Strokovno mnenje glede posodobitve smernic za ocenjevanje tveganja FFS na čebele je, da v prvi vrsti potrebujemo podatke iz modelov, da lahko bolje znanstveno potrdimo določitev še sprejemljivega tveganja. Vsi čebelji panji kažejo spremenljivost števila čebel v koloniji tekom sezone. Kadar število čebel v kloniji ostane v območju, ki je določeno na podlagi pričakovane normalne spremenljivosti, potem ni nesprejemljivega učinka pesticidov. V smernicah Agencije iz leta 2013 je  upoštevano 7-odstotno zmanjšanje velikosti čebeljih družin, ki temelji na strokovni presoji in velja za normalno spremenljivost. Ker želimo imeti dobre neodvisne podatke o pričakovani normalni spremenljivosti velikosti čebeljih družin,  Slovenija podpira znanstveno potrjen model "BEHEAVE" namesto, da se opira izključno na strokovno presojo. Model simulira razvoj čebelje kolonije, nabiranje nektarja in cvetnega prahu v različnih pokrajinah. Model, ki ga je razvila Univerza v Exeterju, bo uporabljen za zagotavljanje različnih scenarijev, ki predstavljajo čebelarsko prakso v različnih delih Evrope in pomenijo različne stopnje zaščite. Zato stališče Slovenije za ta pristop ne pomeni, da se je odločila za nižjo raven zaščite, ampak da bo odločitev sprejela na podlagi bolje določene normalne spremenljivosti velikosti čebeljih družin (z razliko od obstoječe 7- odstotne določene vrednosti).

Slovenija je mnenja, da je najprimernejši pristop tisti, ki upošteva, da je obseg učinka pesticidov na velikost čebelje kolonije sprejemljiv, če ostane v območju, določenem na podlagi pričakovane naravne spremenljivosti v naravnih pogojih, torej kolonije ne bodo izpostavljene nobenemu stresorju. Nikakor pa ne gre za nižanje standarda varovanja čebel. Še posebej bi poudarili, da je trditev o sprejemljivem tveganju v velikosti 20 % neresnična.

Potrebno je poudariti, da se v Sloveniji število čebeljih družin v zadnjih letih povečuje, kar dokazuje, da je skrb za zaščito čebel na ustrezni ravni. V javnosti se je pojavilo tudi mnenje, da odjava nacionalne Odredbe o prepovedi prometa in uporabe določenih FFS na ozemlju Republike Slovenije vpliva na znižanje zaščite čebel.

Odjava odredbe nima s tem postopkom nikakršne povezave. Slovenija  bo še vedno izvajala visoko zaščito čebel in drugih opraševalcev. Ker so neonikotinoidi, zastopani v sredstvih, ki so navedena kot prepovedani za uporabo v odredbi, zdaj generalno prepovedani na nivoju Evropske skupnosti, gre za nepotrebno podvajanje zakonodaje. Zato je MKGP predlagalo odjavo te Odredbe. Tako je v postopku odjave torej samo odredba o prepovedi uporabe FFS z aktivnimi substancami klotiniadin, imidakloprid in tiametoksam na podlagi dejstva, da so prepovedi določene v tej odredbi, prepovedane tudi s strani EU Uredb. To pa v ničemer ne spremeni odklonilnega stališča RS do neonikotinoidov. Slovenija je prepričana, da prepovedana FFS ne bodo nikoli več dovoljena; glede na to, da so se v zadnjih 30ih letih izjemno zmanjšalo število dovoljenj oziroma prepovedala uporaba FFS, se bo v prihodnosti kvečjemu še zmanjšalo število dovoljenih FFS.