Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Aleksandra Pivec o kmetovanju na težko dostopnih območjih

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je skupaj z državnim sekretarjem dr. Jožetom Podgorškom obiskala Haloze, kjer si je ogledala primere kmetovanja v težje dostopnih območjih ter se udeležila okrogle mize na temo prihodnosti hribovskih kmetih. Popoldne je ministrica obiskala Lendavo, kjer se je najprej sestala z vodstvom Kmetijskega gospodarstva Lendava ter si ogledala njihove obdelovalne površine in proizvodne kapacitete.

Ministrica in drugi udečleženci na travniku na ogledu kmetije

Ministrica in državni sekretar na ogledu kmetije

1 / 2

Ministrica dr. Aleksandra Pivec si je na terenskem obisku v Halozah in Lendavi dopoldne ogledala hribovita območja Haloz in kmetijo Slavka Bedenika in Karla Papeža, ki se ukvarjata z živinorejo. Ob koncu ogleda se je udeležila okrogle mize »Kako ohraniti kmetije na težjem pridelovalnem območju Haloz«, na kateri so sogovorniki predstavili situacijo na področju in izzive s katerimi se srečujejo. Poudarili so, da področje potrebuje več vzpodbude, tako z vidika zakonodajne ureditve kot finančne pomoči. Poleg živinoreje si želijo več možnosti razvoja tudi v drugih kmetijskih panogah (obnova travišč, sadjarstvo, vinogradništvo, vzpodbude za majhne in srednje velike kmetije, večji poudarek gorskim kmetijam).

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je poudarila, da do sprememb ne bo prišlo samo po sebi. »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano načrtuje ukrepe nove Skupne kmetijske politike (SKP). Višina sredstev naj bi zaenkrat ostala na enakem nivoju, vendar je način oblikovanja ukrepov v naši domeni. Ustanovljen je Svet za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost - OMD, ki se ukvarja s kreiranjem ukrepov za ta področja, veliko sej Sveta OMD je izvedenih na terenu«. Opozorila je, da bo naslednje leto objavljen poseben razpis za kmetovanje v gorskih območjih v okviru PRP. Veliko še ne izkoriščenih priložnosti je po njenih besedah v povezavi z drugimi dejavnostmi - povezava s turizmom, dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, še posebej socialnovarstveni programi. »Haloze imajo velik turistični potencial, MKGP pa je zavezan, da lajša administrativno delo kmetom. Pozvala je prisotne, da s konkretnimi predlogi sodelujejo pri pripravi ukrepov za novo SKP«.

Popoldne je ministrica obiskala Lendavo, kjer se je sestala z vodstvom Kmetijskega gospodarstva Lendava ter si ogledala njihove obdelovalne površine in proizvodne kapacitete, obiskala pa je tudi grajsko klet.