Skoči do osrednje vsebine

Minister Boštjan Koritnik tudi uradno odprl Upravni center Koper in obiskal občini Koper in Ankaran

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v družbi vršilca dolžnosti načelnika Upravne enote Koper Dejana Dodića odprl Upravni center Koper, v katerem je svoje nove prostore našla tudi koprska upravna enota. Do konca junija je bilo na novo lokacijo preseljenih več kot tristo javnih uslužbencev iz devetih organov državne uprave, ki so do sedaj poslovali večinoma v najetih prostorih. Po odprtju centra se je minister sestal tudi s koprskim županom Alešem Bržanom in njegovim ankaranskim kolegom Gregorjem Strmčnikom.

Minister je v nagovoru na slovesnosti ob odprtju Upravnega centra Koper poudaril, da današnja dolgo pričakovana otvoritev Upravnega centra Koper predstavlja izjemno pridobitev, ne le za občini Koper in Ankaran z njuno okolico, temveč za javno upravo nasploh. Odprtje namreč dokazuje, da, če imamo jasno vizijo ter vztrajamo pri cilju, ki smo si ga zadali, lahko tega tudi dosežemo. »Drži, da je včasih izziv težji in pot nekoliko daljša, da se na njej pojavijo takšne in drugačne ovire, pa vendar, če je cilj jasen in smo dovolj vztrajni, bo ta tudi dosežen,« je ob tem še dodal minister.

Upravni center Koper je največji center državnih organov v zahodni Sloveniji. S to selitvijo Ministrstvo za javno upravo, ki skrbi za načrtovanje in koordinacijo prostorskih potreb organov državne uprave, zaposlenim izboljšuje pogoje dela. Namesto razpršenih pisarn, so te zdaj na enem mestu, modernizirane, kar omogoča bistveno lažjo, učinkovitejšo organizacijo dela, medsebojno izmenjavo mnenj, znanj, boljšo komunikacijo, ne le samo med zaposlenimi upravne enote, temveč tudi z drugimi organi javne uprave, ki sedaj delujejo pod isto streho.

Minister Koritnik se je zaposlenim zahvalil za potrpežljivo sodelovanje pri selitvi, ki ni ovirala dela in reševanja zadev na upravni enoti ter preostalih državnih organih. Pohvalil je tudi delo javnih uslužbencev v času epidemije, ko se ti skrbeli, da je kolesje države kljub sprejetim ukrepom nemoteno teklo. Državljankam in državljanom, uporabnikom javnega servisa pa je zaželel, da bodo stvari na upravni enoti in drugih organih opravili hitro in uspešno, pri tem pa izkazovali tudi strpen odnos do zaposlenih.

Minister se je v nadaljevanju dneva sestal tudi z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom in županom Občine Ankaran Gregorjem Strmčnikom. Spregovorili so o aktualnih izzivih in soočanju z virusom Covid-19, ob čemer je minister Koritnik posebej izpostavil vlogo županov, ki se z virusom soočajo na prvi bojni črti in skrbijo, da so občanke in občani na situacijo ustrezno pripravljeni.

Podrobneje o selitvi v Upravni center Koper

Leta 2011 so Hypo Leasing podjetje za financiranje d. o. o. in Primorje d. d. kot najemodajalca ter Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in Republika Slovenija, Ministrstvo za finance in Davčna uprava Republike Slovenije sklenili Pogodbo številka 3111-POB07/2011-366 za najem nepremičnine s postopnim odkupom in – finančni leasing – Upravni center Koper, na naslovu Piranska cesta 2, 6000 Koper s pogodbeno določeno površino 5.923,00 m2 v katero je vključenih 63 parkirnih mest.

Leta 2017 so Heta Asset Resolution, družba za financiranje d. o. o., Primorje d. d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju, Grafist Bonifika d. o. o., poslovanje z nepremičninami, Grafist, gradbeništvo, trgovina in storitve, d. o. o. in Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo na naroku 11. 5. 2017 in s spremembami na naroku 27. 12. 2017 pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, opr. št. XIII Pg 2896/2014, sklenili sodno poravnavo, ki je pričela veljati 31. 1. 2018, na podlagi katere je Grafist Bonifika d. o. o., poslovanje z nepremičninami, v celoti prevzel izpolnitev Pogodbe številka 3111-POB07/2011-366 za najem nepremičnine s postopnim odkupom – finančni leasing – Upravni center Koper.

Nepremičnino je nato podjetje Grafist Bonifika d. o. o. dokončalo in uredilo za potrebe organov državne uprave, kot je bilo navedeno v predmetnih specifikacijah. Nepremičnino je Ministrstvo za javno upravo prevzelo v uporabo z Zapisnikom prevzema prostorov upravnega centra koper številka 711-26/2014-MPJU/245 z dne 15. 5. 2020. Objekt bo po poteku leasinga prešel v last Republike Slovenije.

V maju 2020 je tako potekalo opremljanje objekta s pisarniškim pohištvom glede na izkazane potrebne posameznih organov. Selitev se je pričela konec maja in do konca junija je bilo preseljenih več kot 350 zaposlenih javnih uslužbencev iz devetih državnih organov. Selitev in priprava na selitve je zaradi konstruktivnega sodelovanja predstavnikov državnih organov z Ministrstvom za javno upravo potekala gladko in učinkovito.

V Upravni center Koper so bili preseljeni:

 • Upravna enota Koper, Trg Brolo 3 in 4, Koper,
 • Finančni urad Koper, Ferrarska ulica 30, Pristaniška ul. 10 v Kopru in delno tudi iz enote Sežana, Skladiščna ulica 1,
 • Območna geodetska pisarna Koper, Cankarjeva ulica 1, Koper,
 • Zdravstveni inšpektorat RS, Trg Brolo 12, Koper,
 • Inšpektorat RS za okolje in prostor, Trg Brolo 12, Koper,
 • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ferrarska 7, Koper,
 • Direkcija RS za infrastrukturo, Ankaranska 7b in Beblerjev trg 5, Koper
 • Inšpektorat RS za infrastrukturo, Ferrarska ulica 5b, Koper,
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko, Trg Brolo 4 in Ferrarska ulica 30.

Večina zgoraj navedenih organov je bila do preselitve v Upravni center Koper v najetih prostorih.

Poleg navedenih devetih organov, bosta parkirne prostore za službene avtomobile uporabljala še dva državna organa, in sicer:

 • Tržni inšpektorat RS in
 • Inšpektorat RS za delo.

Z ureditvijo upravnega centra se po eni strani strankam olajšuje in poenostavlja dostop do storitev, ki jih opravljajo državni organi, po drugi strani pa bo umestitev na skupni lokaciji državnim organom omogočala lažje in učinkovitejše delovanje.