Skoči do osrednje vsebine

Zahtevek za objavo popravka objavljenega prispevka ''Še vedno nepriznani nemško govoreči manjšini je ministrstvo za kulturo zaradi koronavirusa mirno zamrznilo 32.000 evrov subvencije'' na Portalu Plus

Ministrstvo za kulturo zanika navedbe o zamrznitvi sredstev v članku ''Še vedno nepriznani nemško govoreči manjšini je ministrstvo za kulturo zaradi koronavirusa mirno zamrznilo 32.000 evrov subvencije'', objavljenem dne 15. 7. 2020 na Portalu Plus.

Ministrstvo v nadaljevanju pojasnjuje, da je dne 31. 1. 2020 objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki je bil odprt do 2. marca 2020. Ministrstvo je s postopkom začelo pravočasno in nadaljevalo s postopkom razpisa tudi v času negotovih razmer zaradi epidemije covida-19, trenutno pa je v fazi pred sprejetjem odločb o dodelitvi sredstev za posamezne prijavljene kulturne projekte.

Ob tem je treba poudariti, da je zaradi razmer epidemije covida-19 Vlada RS dne 14. 3. 2020 sprejela ukrep, da se ustavi prevzemanje obveznosti proračuna za leto 2020 in da bo, zaradi spremenjenih razmer ter posledično nastanka novih obveznosti za proračun, potrebno pripraviti rebalans proračuna RS za leto 2020. Temu je sledil sklep Vlade RS o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna z dne 11. 4. 2020. Izvedba postopka javnih razpisov je vezana na proračunske zmožnosti ministrstva, ki je dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma s finančnim načrtom ministrstva. Ministrstvo za kulturo je upoštevalo sklepe vlade, razpisna sredstva ni zamrznilo, ampak čaka na rebalans proračuna, pred njegovim sprejetjem pa ne sme izdajati odločb.