Skoči do osrednje vsebine

Četrta seja Sveta za kmetijstvo in podeželje

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala četrta seja Sveta za kmetijstvo in podeželje, ki se jo je udeležil tudi Državni sekretar dr. Jože Podgoršek. Osrednji temi sta bili predstavitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter seznanitev s Poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2019.

Uvodoma je državni sekretar seznanil člane Sveta z aktualnimi aktivnostmi ministrstva, kjer je izpostavil spremljanje stanja na kmetijskih trgih zaradi pandemije Covid-19 ter dogajanje v EU. Izpostavil je tudi zamik pri uveljavitvi spremembe delegirane uredbe Komisije, ki ureja krizne ukrepe v sektorju vina. Zaradi tega bo moralo MKGP v septembru pripraviti spremembo nacionalne uredbe za izvajanje teh ukrepov, ki je trenutno v sprejemu na Vladi, s katero bo omogočilo tudi nacionalna doplačila za te ukrepe.

Na pobudo članov Sveta je ministrstvo seznanilo prisotne o obravnavi strategije »Od vil do vilic«, strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 z naslovom »Vrnimo naravo v naša življenja« in sporazumu Mercosur. Dogovorjeno je bilo, da se na prihodnji seji predstavi projekt predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021.

Nadalje je Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano predstavil poročilo za leto 2019, kjer je bilo izpostavljeno, da je v verigi od pridelovalca do potrošnika vzpostavljen ustrezen nadzor, slovenski potrošnik lahko zaupa slovenskim prehranskim proizvodom, zaznavajo se različne značilnosti delovanja verige pri različnih deležnikih, vključno s sistemom javnega naročanja, razumevanje deležnikov po zakonu nedovoljenih ravnanj je za isto nedovoljeno ravnanje različno, Zakon o kmetijstvu vseh nedovoljenih ravnanj ni odpravil, delo varuha je oteženo zaradi njegove omejene pristojnosti, saj je odziv deležnikov glede konkretnih zadev izrazito interesno usmerjen, varuh se pri tem spoprijema s težavami zaradi področja poslovnih skrivnosti.

Prav tako so se člani seznanili s spremembami predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na definicijo kmeta in kmetijskega gospodarstva, ekološkega kmetovanja, spremljanja bilanc organskih snovi in hranil v kmetijskih tleh, spremljanja stanja kakovosti kmetijskih tal in gnojenja, poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike, ukrepov inšpekcije ipd. Pod točko razno so se na predlog nekaterih članov dotaknili še aktualnega dogajanja v žitni verigi.