Skoči do osrednje vsebine

Zaprisegli sodni izvedenci, cenilci in tolmači

Na Ministrstvu za pravosodje je danes, 15. julija 2020, potekala slovesnost, na kateri so pred ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič in državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem prisegli štirje sodni izvedenci, dve sodni cenilki in en sodni tolmač.

Kot sodni izvedenci so zaprisegli Jože Škrilec in Jernej Lotrič za strokovno področje promet, podpodročje raziskave prometnih nezgod, doc. dr. Aleksander Grm za strokovno področje pomorstvo, podpodročje plovila, in asist. dr. Mirjana Delić, dr. med., za strokovno področje medicina, podpodročje psihiatrija. Kot sodni cenilki za strokovno področje gradbeništvo, podpodročje gradbeni objekti, sta zaprisegli Rebeka Luznik in Simona Kocet. Kot sodni tolmač za arabski jezik pa je zaprisegel Wasim Alkhatib.

Kot je izpostavila ministrica, se v sodnih postopkih in v postopkih pred drugimi organi pogosto zgodi, da se sodnik ali oseba, ki vodi postopek, sooča z vprašanji, ki jih s pravnim znanjem in kljub svoji razgledanosti ne more razrešiti sam. V takšnih primerih je nujna pomoč strokovnjaka, ki je sposoben odgovoriti na specifična strokovna vprašanja oziroma je sposoben opraviti cenitev vrednosti stvari. Ker so udeleženci v tovrstnih postopkih pogosto tujci, je nujna tudi pomoč strokovnjaka, ki je zmožen kakovostno tolmačiti na narokih in prevajati listine. »Zagotavljanje strokovne pomoči je tako nujna sestavina za doseganje cilja sodnih in drugih postopkov – sprejeti pravično, transparentno, na strokovnih temeljih argumentirano odločitev, ki jo bodo vsi udeleženci postopkov sposobni razumeti.«