Skoči do osrednje vsebine

Minister Koritnik na posvetu o spremembah volilne zakonodaje: Volitve, izvedene v skladu s pravnimi standardi, ki jih določa naša Ustava, so ključne za ohranjanje demokratičnosti

V Državnem zboru je danes potekal posvet o spremembah volilne zakonodaje, ki ga je organiziral predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, na njem pa so sodelovali ugledni ustavni pravniki, predstavniki parlamentarnih političnih strank, direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko ter minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

minister in predsednik Državnega zbora sedita za glavnim omizjem

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič | Avtor Matej Sušnik / Državni zbor

1 / 3

Minister je v uvodnem nagovoru izpostavil, da so »volitve, izvedene v skladu s pravnimi standardi, ki jih določa naša Ustava, ključne za ohranjanje demokratičnosti procesa izbire predstavnikov ljudstva, posledično pa tudi vlade. Pri njihovi izvedbi ne sme biti niti kančka dvoma v pravilnost izvedbe.« Zato si bomo na Ministrstvu za javno upravo z vsemi močmi prizadevali, da to vprašanje rešimo do 21. decembra, kot to narekuje odločba Ustavnega sodišča.

Pri tem želi minister slišati tako mnenje stroke, kot politike, saj bo na koncu koncev to predvsem politična odločitev, zato je pozdravil organizacijo današnjega posveta. »V Državni zbor želim priti s predlogom zakona, ki bo imel široko politično podporo, podporo stroke in bo upošteval okvirje, ki jih je ob razglasitvi neustavnosti postavilo Ustavno sodišče,« je ob tem dodal minister Koritnik in apeliral na konstruktivno držo tako koalicije kot opozicije.

Prisotni na današnjem posvetu so se v veliki meri strinjali, da glede na to, da je bil poskus odprave volilnih okrajev in uveljavitve prednostnega glasu že neuspešno opravljen, nima smisla vztrajati pri tej rešitvi. Zato bomo na ministrstvu napore usmerili v pripravo predloga za spreminjanje meja volilnih okrajev. Minister Koritnik želim predlog zakona že takoj po poletnih počitnicah predstaviti vsem poslanskim skupinam, nato pa ga jeseni tudi vložiti v parlamentarni postopek.

Ustavno sodišče je sicer z odločbo z dne 8. 11. 2018 med drugim odločilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v neskladju z Ustavo ter da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku dveh let po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.