Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za nov kanalizacijski sistem v občini Šentjernej

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – Občina Šentjernej«. Za projekt v višini dobrih 1,2 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Šentjernej, bo Kohezijski sklad prispeval 566.000 evrov.

V okviru projekta bo zgrajena ustrezna infrastruktura za čiščenje komunalnih odpadnih voda v občini Šentjernej, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje s 94 odstotkov povečala na 98 odstotkov.

Prebivalci, ki še nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje, problem trenutno rešujejo individualno z uporabo greznic. Te niso ustrezna rešitev, saj običajno zaradi slabega vzdrževanja in nerednega odvoza grezničnih odplak predstavljajo stalen vir smradu in nevarnost za onesnaženje potoka Kaluder, reke Krke ter podtalnice.

V okviru projekta bo zgrajenih 2.389,58 m novega kanalizacijskega sistema in dve črpališči, ki bosta priključeni na čistilno napravo Šentjernej. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda bo dosežen glavni cilj projekta, ki je zmanjšati emisije v vode.