Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za kanalizacijski sistem v občini Miren-Kostanjevica

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Občina Miren-Kostanjevica«. Za projekt v višini dobrih 657.000 evrov, ki ga bo izvajala Občina Miren-Kostanjevica, bo Kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 197.000 evrov.
Kanalizacijski sistem, na cevi piše očiščena odpadna voda.

Evropska sredstva za kanalizacijski sistem v občini Miren-Kostanjevica | Avtor: Črt Slavec

V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanje in čiščenja odpadnih voda v občini Miren-Kostanjevica znotraj aglomeracije Miren, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje povečala na 99,03 odstotka.

Z investicijo bo na sistem odvajanja in čiščenja voda dodatno priključenih 149 populacijskih enot. Glede na obstoječe stanje bo 113 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadne vode. Izvedba projekta bo zagotavljala večjo priključenost na gospodarsko javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda.