Skoči do osrednje vsebine

Šesta seja Projektnega sveta Učinkovito pravosodje

Na Ministrstvu za pravosodje je danes, 14. julija 2020, potekala šesta seja Projektnega sveta Učinkovito pravosodje, ki mu predseduje ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič.

Projektni svet  je obravnaval vsebinsko in finančno poročilo o poteku aktivnosti in predlog druge spremembe operacije Učinkovito pravosodje, ki je bil pripravljen s strani upravičencev – Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Uprave za probacijo in Ministrstva za pravosodje. Dogovorjen predlog spremembe operacije pomeni prilagoditev projektov operacije potrebam informatizacije in digitalizacije na način, da bo v največji možni meri zagotovljeno elektronsko poslovanje pravosodnih organov ter elektronsko podprtih storitev za državljane in podjetja. Upravičenci so se prav tako dogovorili o rednih skupnih evalvacijah realizacije projektov operacij za zagotovitev čim večje učinkovitosti.