Skoči do osrednje vsebine

Šest novih projektov za večjo poplavno varnost

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

Do leta 2022 bodo zaključene vse naložbe, razen ureditve obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovlje na vodotokih gorvodno od solin, ki bo zaključena predvidoma leta 2024. Naložbe bo financiralo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za vode, ureditev vodotoka Bičje in reke Vipava bosta sofinancirali tudi občini.

Gre za ureditev območja Bičje v občini Grosuplje, Vipave na izvirih, Vipave - gorvodno od glavne ceste, visokovodni nasip Gaberje v Lendavi, visokovodni nasip v Gornji Radgoni in ureditev na območju solin Sečovlje in gorvodno.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-07-14-sest-novih-projektov-za-vecjo-poplavno-varnost-v-skupni-vrednosti-skoraj-30-milijonov-evrov/