Skoči do osrednje vsebine

Šest novih projektov za večjo poplavno varnost

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS v veljavni Načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila šest novih projektov za večjo poplavno varnost v skupni vrednosti skoraj 30 milijonov evrov.

Vse investicije se bodo zaključile do leta 2022, razen ureditve obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovlje na vodotokih gorvodno od solin, ki se bo zaključila predvidoma leta 2024. Investicije bo financiralo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru Sklada za vode (ureditev vodotoka Bičje in ureditev reke Vipava bosta sofinancirali tudi občini).

Gre za ureditev območja Bičje v občini Grosuplje, Vipave na izvirih, Vipave - gorvodno od glavne ceste, visokovodni nasip Gaberje v Lendavi, visokovodni nasip v Gornji Radgoni in ureditev na območju solin Sečovlje in gorvodno.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-07-14-sest-novih-projektov-za-vecjo-poplavno-varnost-v-skupni-vrednosti-skoraj-30-milijonov-evrov/

 

Iskalnik