Skoči do osrednje vsebine

Poročilo po prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na razpisu za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 je bilo na skupno 23.326 (lani 23.126) razpisanih mest po koncu roka za prenos prijav do 16. junija 2020 prijavljenih 19.262 (lani 19.071) kandidatk in kandidatov. V programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) je bilo prijavljenih 507 (lani 491) kandidatov, v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 3.726 (lani 3.920), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 8.150 (lani 8.035) in v gimnazijskih programih (GIM) 6.879 (lani 6.625) kandidatov, od tega 5.546 kandidatov v program splošne gimnazije in 1.333 kandidatov v programe strokovnih gimnazij.

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 30. junij 2020, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka, prijavljenih 6.637 (lani 5.566) kandidatov na 5.395 (lani 4.409) vpisnih mest za prvi krog in 577 mest za drugi krog (lani 500) ter 12.625 (lani 13.505) kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 18.081  (lani 18.771) vpisnih mest.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 6. julija 2020 vpisalo skupaj 17.946 kandidatov, od tega 5.391 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1.246 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili vpisnega pogoja (dokončana osnovna šola). Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 577 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5.152 mest na ostalih šolah.  

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 1.173 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 532 kandidatov, na drugo 401 kandidat, na tretje 122 kandidatov, na četrto 39, na peto 23 kandidatov, na šesto 12 kandidatov, na sedmo željo 7 kandidatov, na osmo rangirano mesto 2 kandidata in na deseto mesto en kandidat. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 34 (lani 18) kandidatom, od tega jih je polovica rangirala največ do tri šole oziroma izobraževalne programe, ostala polovica je rangirala od štiri do deset različnih šol oziroma programov (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni.

Na dan 13. julij 2020 je sprejetih 19.085 kandidatov, in sicer v programe nižjega poklicnega izobraževanja 502 kandidata, srednjega poklicnega izobraževanja 3.745 kandidatov, srednjega strokovnega izobraževanja 8.025 ter v gimnazijske programe 6.813 novincev. Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja vpisalo v programe Avtoserviser, Frizer, Mizar, Prodajalec, Mehatronik operater, Elektrikar, Oblikovalec kovin – orodjar in Slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Zdravstvena nega, Ekonomski tehnik, Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Medijski tehnik, Kozmetični tehnik, Strojni tehnik in Predšolska vzgoja. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniške gimnazije in v športni oddelek Gimnazije.

Na šolah je še 177 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najkasneje 16. julija 2020 objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/). Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2020.