Skoči do osrednje vsebine

Organizacija združenih narodov objavila najnovejši globalni pregled razvitosti e-uprave

Organizacija združenih narodov je objavila najnovejši globalni pregled razvitosti e-uprave. Gre za redno in uveljavljeno publikacijo, ki jo UNDESA pripravlja že od leta 2001. Po indeksu razvitosti e-uprave je Slovenija tokrat uvrščena na 23. mesto med 193 državami.
naslovnica poročila s simbolno fotografijo

Naslovnica publikacije E-Government Survey 2020 | Avtor: Organizacija združenih narodov (izrez iz poročila)

1 / 3

Med svetovnimi državami obstajajo velike razlike v razvitosti e-uprave. Pri najrazvitejših državah je stopnja digitalizacije tako visoka, da metodologija Združenih narodov ne more prikazati razlik med njimi, zato so za take primerjave bolj relevantne analize EU ali OECD. Državam v razvoju, kjer so šele pričeli z digitalno preobrazbo, pa take analize lahko dobro kažejo, kako poteka razvoj v naprednejših državah in omogočajo spremljanje njihovega napredka na tej poti.

Definicija e-uprave, ki se uporablja v teh meritvah, je prilagojena pogledu Združenih narodov in ima za osnovo cilje trajnostnega razvoja, zato je analiza predvsem usmerjena na področja ekonomskega razvoja, izobraževanja, zdravja, sociale, zaposlovanja, okolja, energije. Metodologija se vsako leto nekoliko prilagodi aktualnim trendom in potrebam, kar nekoliko otežuje primerjave rezultatov med posameznimi leti.

Glavni kazalnik rezultatov je Indeks razvitosti e-uprave (E-Government Development Index EGDI), kjer je Slovenija letos uvrščena na 23. mesto (37. mesto v letu 2018, 21. mesto v letu 2016, 41. mesto v letu 2014). Ta indeks je izračunan iz naslednjih komponent:

  • Indeks spletnih storitev (Online Service Index OSI), naša letošnja uvrstitev je 24. mesto (2018: 48, 2016: 20, 2014: 80), vir podatkov je raziskava spletnih mest ki so relevantna v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja, področja raziskave so v publikaciji našteta na straneh 238-240.
  • Indeks človeškega kapitala (Human Capital Index HCI), naša letošnja uvrstitev je 14. mesto (2018: 13, 2016: 11, 2014: 11), vir podatkov je UNESCO (pismenost odraslih, delež študirajoče populacije, pričakovano trajanje študija, povprečen čas študija).
  • Indeks telekomunikacijske infrastrukture (Telecommunication Infrastructure Index TTI), naša letošnja uvrstitev je 46. mesto (2018: 44, 2016: 43, 2014: 38),vir podatkov je ITU (delež uporabnikov interneta, aktivni naročniki mobilne telefonije, uporabniki mobilnega broadbanda, uporabniki fisknega broadbanda).

S posebnim kazalnikom se meri tudi e-Participacija (E-Participation Index EPI), kjer je Slovenija letos uvrščena na 29. mesto (49. mesto 2018, 38. mesto 2016, 89. mesto 2014). Vir podatkov je raziskava spletnih mest, pomembne pa so funkcionalnosti za informiranje državljaov (spodbujanje sodelovanja s podatki in informacijami javnega značaja), posvetovanja (za boljše storitve in politike) in soodločanje (policy co-design, service co-production, co-delivery).

Digitalna preobrazba je že pri mnogih državah postala kritična sestavina trajnostnega razvoja. Pomembnost digitalnih pristopov dodatno izpostavlja letošnja pandemija COVID-19, ko je še bolj pomembno, da države zagotavljajo obveščenost državljanov, blažijo negativne učinke izolacije in preprečujejo digitalne ločnice ter ljudem omogočajo vključenost in možnost sooblikovanja rešitev.