Skoči do osrednje vsebine

Na vaji Adin 20 o zaščiti otrok, žensk in ranljivih skupin v oboroženih spopadih

V Mednarodnem poveljstvu za civilno-vojaško sodelovanje (Multinational CIMIC Group – MNCG) v Motti di Livenza v Italiji je od ponedeljka, 6., do petka, 10. julija, v sodelovanju z Direktoratom za obrambne zadeve Ministrstva za obrambo in slovenskimi civilnimi funkcionalnimi strokovnjaki potekala vaja Adin 20.

Na vaji je bila v okviru pripravljenega scenarija vaje preigrana podpora enotam za civilno-vojaško sodelovanje (CIMIC enotam) iz mirnodobne lokacije oziroma centra za podporo civilno-vojaškemu sodelovanju na daljavo (Remote CIMIC Support (RCS) v Motti di Livenza. V Sektorju za načrtovanje Direktorata za obrambne zadeve je bila vzpostavljena vstopna točka, na kateri so skrbeli za sprejem nalog iz RCS, posredovanje nalog civilnim funkcionalnim strokovnjakom, konstruktivno sodelovanje med civilnimi funkcionalnimi strokovnjaki in posredovanje odgovorov, ki so jih pripravili civilni funkcionalni strokovnjaki, v center RCS v Italiji. Glavni vsebinski poudarek, pri katerem je s svojim prispevkom sodelovala Slovenija, je bil na zaščiti otrok, žensk in ranljivih skupin v oboroženih spopadih. Na vaji Adin 20 so sodelovali civilni funkcionalni strokovnjaki z različnih področij (pravne zadeve, pomoč in svetovanje pri delu z otroki, vzpostavitev in zaščita begunskih centrov) z Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo.

Ob koncu vaje je bila vzpostavljena videokonferenca med Mednarodnim poveljstvom za civilno-vojaško sodelovanje in kontaktno vstopno točko RCS v Sektorju za načrtovanje Direktorata za obrambne zadeve, na kateri je potekala predstavitev slovenskega prispevka civilnih funkcionalnih strokovnjakov k mednarodni vaji Adin 20.

Sodelovanje in delovanje Republike Slovenije v Mednarodnem poveljstvu za civilno-vojaško sodelovanje predstavlja del izvedbe mednarodno sprejetih obveznosti na področju civilnih zmogljivosti, ki je ob tem tudi izhodišče za uresničitev nacionalnih ciljev na področju civilno-vojaškega sodelovanja, ter enega od temeljev nadaljnjega razvoja civilne zmogljivosti civilnih funkcionalnih strokovnjakov. Direktorat za obrambne zadeve si skladno z minulo prakso aktivno prizadeva, da civilni funkcionalni strokovnjaki, ki imajo v pretežni meri izkušnje iz mednarodnih operacij in misij, aktivno sodelujejo kot inštruktorji pri izvedbi Natovih CIMIC tečajev ali vaj v okviru Mednarodnega poveljstva za civilno-vojaško sodelovanje.