Skoči do osrednje vsebine

Naj bo elektronsko poslovanje varno

Elektronsko poslovanje je lahko varen način poslovanja. Vendar varnost ni nikoli absolutno stanje, temveč relativen pojem. Edina in tudi največja ovira za razmah elektronskega poslovanja je strah uporabnikov glede zlorabe, zato je varnost elektronskega poslovanja, zaradi številnih informacij in vsebinske vrednosti podatkov, nujna. Največ zlorab in vdorov v računalniške sisteme se še vedno zgodi zaradi človeške napake, ki je lahko posledica malomarnosti, neznanja ali neprevidnosti pri poslovanju s pomembnimi podatki.

Dejstvo je, da je kibernetsko kriminaliteto nemogoče izkoreniniti, saj se pojavljajo vedno nove oblike groženj in nevarnosti. Kibernetski storilci so že tako izurjeni in izkušeni, da jih bo težko zaustaviti pri njihovem delovanju. Med ogrožanje elektronskega poslovanja se uvrščajo tudi zloraba podatkov, napake uporabnikov, ranljivost računalniške opreme ter napake v programih in podatkih.

Čeprav je e-poslovanje že precej razvito in uveljavljeno,  še vedno obstaja del javnosti, ki ne zaupa v nove tehnologije, v nove oblike dela in poslovanja.  Pojavljajo se namreč vprašanja prevar, goljufij, ter vdorov v zasebnost. Kljub sodobnim varnostnim programom je računalniškega kriminala vedno več in to predstavlja največji vzrok, da javnost ne zaupa v poslovanje v elektronski obliki.

Na drugi strani so posamezna podjetja  pri uporabi e-poslovanja žal zmotno prepričana, da do napak ne more priti. Treba se je vendarle zavedati, da vsak posel ne sodi na internet in da neredno posodabljanje spletne strani daje slabo luč podjetju. Elektronsko poslovanje  predstavlja za podjetje veliko prednost kakor tudi skrb podjetja, da svojo ponudbo nenehno posodablja.

Dobro vpeljana varnostna politika v celovit sistem poslovanja podjetja, predstavlja edini način obvladovanja tveganj v informacijskih sistemih, zato sistemi z dobro vpeljano varnostno politiko predstavljajo konkurenčno prednost.

Vsak dan se pri elektronskem poslovanju izmenjuje ogromno podatkov, ki so zelo pomembni za poslovanje podjetij. Če pride do izgube teh podatkov, to lahko vodi do velikih negativnih posledic. Prav zaradi tega razloga je zelo pomembno, da se vsa podjetja in tudi drugi uporabniki zavedajo nevarnosti in na kakšen način se lahko ubranijo pred krajo in zlorabo podatkov. Dejstvo je, da število napadov neprestano narašča, kajti vedno več ljudi uporablja internet in s tem elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje omogoča reorganizacijo procesov podjetja ter s tem izboljšuje učinkovitost poslovanja in hkrati zagotavlja doseganje konkurenčne prednosti. Za dosego tega pa je potrebna natančna opredelitev varnostne politike ter dobro poznavanje varnostnih ukrepov s strani vseh udeležencev v poslovanju podjetja, kajti varnost je tema, ki bi morala zanimati vse, ki so prisotni v poslovanju podjetja.