Skoči do osrednje vsebine

15. 7. 2020 se izteka rok za oddajo zahtevkov za pridobitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vlagatelje, da vložijo zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19, saj se rok za vlaganje zahtevkov izteče 15. 7. 2020.

Zahtevek za dodelitev finančnega nadomestila lahko upravičenci vložijo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (s pripisom »začasni izredni ukrepi – gozdarski sektor«) priporočeno po pošti ali elektronsko na elektronski poštni predal: aktrp@gov.si s skeniranim podpisom.