Skoči do osrednje vsebine

Protipoplavni nasip v Prvačini

Danes je bil na novinarski konferenci v Prvačini ob Vipavi javnosti predstavljen novozgrajeni protipoplavni nasip, ki bo zaščitil prebivalce naselja pred visokimi vodami. Projekt spada med gradbene protipoplavne ukrepe v MO Nova Gorica, ki se izvajajo v okviru projekta VISFRIM.

Z leve: Silvan Saksida, KS Prvačina, Silvana Batič, Hidrotehnik, dr. Klemen Miklavič, MO Nova Gorica, dr. Leon Gosar, DRSV in Črtomir Špacapan, RRA Severne Primorske.

Skupinska slika na nasipu Prvačina ob Vipavi | Avtor IMraz

VISFRIM je strateški projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Pri projektu sodeluje 11 partnerjev iz Slovenije in Italije pod vodstvom Urada za vodno območje Vzhodnih Alp iz Benetk. Projekt predvideva vključitev državnih ustanov in lokalnih oblasti, s čimer bodo upoštevana različna stališča in interesi v povezavi z obravnavano tematiko. Partnerji bodo 36 mesecev (kot je predvideno trajanje projekta) izvajali ukrepe in aktivnosti na mednarodnih porečjih Soče in Vipave ter na medregijskem porečju Lemene.

Namen projekta VISFRIM je zagotoviti učinkovito upravljanje poplavne ogroženosti na čezmejnih porečjih na podlagi razvoja metodologij in učinkovitih tehnoloških orodij, s katerimi se bodo izvajali obstoječi načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti ter njihove nadaljnje posodobitve, kot jih predvideva Poplavna direktiva do leta 2021.

Na konferenci so o ukrepih na Vipavi spregovorili: dr. Klemen Miklavič, župan MO Nova Gorica, dr. Leon Gosar, predstavnik DRSV, Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske, Silvan Saksida, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Prvačina in Silvana Batič, vodja koncesijske Javne službe za porečje Soče.

Več o projektu Visfrim:

facebook.com/Visfrim

twitter.com/visfrim

www.ita-slo.eu/visfrim