Skoči do osrednje vsebine

Ministrica dr. Pivec o izzivih na področju gorskih kmetij in upravljanja z divjadjo

Ministrica dr. Aleksandra Pivec je včeraj obiskala občini Tolmin in Kanal ob Soči, ogledala pa si je tudi nekaj primerov praks na terenu. Na srečanju s kmeti, predstavniki kmetijskih organizacij in drugimi pomembnimi deležniki, ki lahko vplivajo na razvoj kmetijskih dejavnosti v tej regiji, se je seznanila s trenutnimi razmerami, potrebami in izzivi ter predstavila ukrepe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki bi razmere lahko izboljšale.

Ministrica za govorniško mizo z dvema moškima

Ministrica dr. Pivec | Avtor MKGP

1 / 2

Delovno srečanje ministrice z gostitelji je potekalo v prostorih občine Tolmin, kjer so bile izpostavljene aktualne teme, izzivi in odprta vprašanja. Te so vključevale različna področja: posodobitve razpisov PRP, slabši dostop do internetne povezave, večjih spodbud na območju Triglavskega narodnega parka, razvoja novih panog na področju kmetij z omejeno možnostjo delovanja (OMD), težav z zvermi, ekološkega kmetovanja, upokojevanja kmetov, krepitve delovanja LAS-ov, spodbujanje turizma na kmetijah, upravljanja z divjadjo, razpisov na področju gozdarstva.

Ministrica je izpostavila kako pomembno je razumevanje potreb ljudi na terenu pri kreiranju nove skupne kmetijske politike (SKP) in sprejemanju ukrepov na področju MKGP. Zato si prizadeva in si bo tudi v bodoče za čim več neposrednih stikov s kmeti na podeželju. V izjavi je poudarila: “Izziv za kmetije je izkoristiti vse možnosti ukrepov, ki so na voljo: različne dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tudi oskrbo starejših, turistično ponudbo z gastronomijo in tradicionalnimi slovenskimi jedmi ter čisto naravno okolje. Izziv je združiti vse te različne dejavnosti, ki jih podeželje lahko nudi in sistemsko urediti tako, da bo učinek optimalen v zadovoljstvo tako ponudnikov kot prejemnikov teh storitev.”

Drugi del obiska je potekal v občini Kanal ob Soči. Ministrica dr. Pivec je skupaj z državnim sekretarjem Damjanom Stanonikom sodelovala na okrogli mizi »Kmetijstvo v občini Kanal ob Soči – problematika in priložnosti«. Razprava je bila zelo aktivna in se je dotaknila področij: urejanja lovstva, obvladovanja tveganj zaradi zveri, kmetovanja na zemljiščih z OMD,  čebelarstva. Po okrogli mizi je ministrica obiskala tudi Sirarno Kanal in si ogledala namakalni sistem Gorenje polje in vodarno Močile.

Tudi v bodoče si bo MKGP prizadevalo za neposreden stik s kmeti in podeželjem, saj to omogoča pravočasno odzivanje na vse aktualne potrebe in izzive. Ukrepi MKGP, ki nudijo ustrezno pravno podlago in pogoje bodo zaživeli z učinkovitim povezovanjem in aktivno soudeležbo vseh ostalih deležnikov.